Mis on kasutuslepingud?

Kasutuslepingud reguleerivad olukordi, kus üks isik võimaldab teisele isikule mingi tsiviilõiguse esemeks oleva asja, õiguse või muu hüve kasutamist.

Kasutuslepingu liigid erinevad lepingu eseme ja sisu poolest. Kasutuslepingute alla kuuluvad üüri- ja rendilepingud, tasuta kasutamise lepingud, aga ka litsentsi- ja frantsiisilepingud. Tinglikult saab kasutuslepingute alla liigitada ka liisingulepingud, laenu- ja krediidilepingud.

Kasutuslepingutega antakse teisele isikule määratletud ese (asi, õigus või muu hüve) kasutada. Peamised kasutuslepingud on tasulised, kuid on olemas ka tasuta kasutamise leping, kus lepingu teine pool ei ole kohustatud asja kasutamise eest tasuma.

Kasutuslepingud erinevad eelkõige lepingu esemelt ja sisult. Praktikas on väljakujunenud mitmeid kasutuslepingute alaliike. Neist tuntuimad on:

  • Üüri- ja rendilepingud - mis sätestavad asjade või õiguste kasutamist;
  • Liisingulepingud - mis sätestavad õigused ja kohustused kui üks osapool soetab vara teiselt ja annab selle kolmandale kasutada;
  • Litsentsilepingud - mis võimaldavad kasutada intellektuaalset omandit;
  • Frantsiisilepingud - millega saab üks osapool õigused kasutada teise osapoole (äriliste) õiguste ja teabe kogumit;
  • Laenu- ja krediidilepingud - mis sätestavad tingimused ühe osapoole raha kasutamiseks teise osapoole poolt;
  • Tasuta kasutamise lepingud - aitavad fikseerida asjade kasutamist ilma selle eest tasu maksmata.

Allikas: Wikipedia