April 19, 2023

Revolutsioon lepinguhalduses: Kuidas tehisintellekti kasutamine lepinguhalduse protsessi muudab

Clock icon
Reading time about
5
minutes
Revolutsioon lepinguhalduses: Kuidas tehisintellekti kasutamine lepinguhalduse protsessi muudab

Tänapäeva kiire tempoga ärikeskkonnas on efektiivne lepingute haldamine olulisem kui kunagi varem. Ettevõtted vajavad paindlikke ja tõhusaid lahendusi, et luua, mõista ja hallata kõiki oma olulisi lepinguid. Traditsiooniline lepingu elutsükli haldamise (CLM) tarkvara või dokumendihaldussüsteem võimaldab neid protsesse teatud ulatuses optimeerida, kuid nii mõneski aspektis on arenguruumi. Siin tuleb mängu tehisintellekt (AI), mis muudab lepingute haldamist põhjalikult, pakkudes varasemaga võrreldes suuremat tõhusust ja täpsust ning kasulikke lisafunktsioone.

Lepingute loomine ja allkirjastamine

Traditsiooniline lepinguhalduse tarkvara tugineb sageli eelnevalt loodud lepingupõhjadele, mis ei pruugi sobida igale ainulaadsele ärivajadusele ja ettevõttele. Lisaks võib pooltevaheline koostöö ja läbirääkimine olla tülikas, põhjustades segadust ja vigu. Lõpetuseks võib lepingu täitmine võtta aega, kuna see nõuab sageli manuaalset koordineerimist ja hõlmab endas ebamugavaid digiallkirjastamise lahendusi, mistõttu kulub lepingu allkirjastamisele liigselt väärtuslikku aega.

AI muudab lepingute loomise protsessi põhjalikult, analüüsides juba olemasolevaid lepinguid ja ärinõudeid, et luua spetsiifiliste vajaduste jaoks kohandatud lepingupõhjad. Lisaks võimaldavad AI-toega tööriistad reaalajas koostööd ja läbirääkimisi, pakkudes nutikaid soovitusi ja teadmisi, mis aitavad tagada sujuvamad lepinguläbirääkimised. Lõpuks optimeerib AI lepingu täitmise protsessi, haldab e-allkirjastamise töövooge nutikalt ja kiirendab allkirjastamise protsessi.

Ettevõtte lepingute parem mõistmine

Igas suuremas ettevõttes tuleb tegeleda paljude erinevate lepingutega ja nende kõikide manuaalne läbivaatamine on väga ajamahukas tegevus. Samuti on inimlike eksimuste oht see, mis toob kaasa võimalikke möödalaskmisi või ebapiisava riskihinnangu. Pidevalt muutuvatele seadustele, määrustele ja tööstusstandarditele vastavuse tagamine on keeruline ka traditsioonilise CLM tarkvara puhul, kuna see nõuab sageli käsitsi värskendamist ja pidevat valvsust muudatuste osas.

Tehisintellekt võib lepinguid kiiresti analüüsida ja tuvastada kriitilisi kitsaskohti, küsitavaid tingimusi ning potentsiaalseid riske ja valdkondi ning seeläbi on lõpptulemuseks kvaliteetsemad lepingud, kui neid manuaalselt üle vaadates. See võimaldab ettevõttel teha paremaid otsuseid ning vähendada kulusid ja vigade tõenäosust. Tehisintellekt võib ka jooksvalt jälgida ja hinnata lepingute vastavust kehtivate regulatsioonidega ja sellega seotud riskidega ning kohandada lepinguid automaatselt regulatsioonide ja  standardite muutustele. See aitab organisatsioonidel riskidega proaktiivselt tegeleda ning aidata vähendada võimalikke õiguslikke ja finantsilisi tagajärgi.

Robot doing documents
Robot tegelemas paljude paberdokumentidega

Täiustatud otsingufunktsioon ja lepingute portfelli haldamine

Tavapärasel dokumendihalduse programmil võib puududa piisavalt hea otsingufiltrite võimekus, muutes konkreetsete lepingute või tingimuste leidmise suures andmebaasis keeruliseks. Lepingu verstapostide ja tähtaegade käsitsi jälgimine võib olla ajamahukas ning taas inimlikele eksimustele avatud, mis võib põhjustada oluliste tähtaegade möödalaskmist ja potentsiaalseid vaidlusi. Tavapärane dokumendihalduse tarkvara võib piirata ettevõtte võimekust saada ülevaadet lepingute portfellist ja teha otsuseid andmete põhjal.

Tehisintellekti põhised otsingufunktsioonid võimaldavad aga kiiresti ja täpselt leida konkreetseid lepinguid või tingimusi ka suurest andmebaasist, parandades efektiivsust ja säästes väärtuslikku aega. Tehisintellekti abil saab automatiseerida oluliste kohustuste jälgimist ja saata meeldetuletusi lähenevate tähtaegade kohta, vähendades tähtaegade möödalaskmise riski ja tagades õigeaegse lepingute täitmise. Tehisintellekt võib luua ka informatiivseid aruandeid ja analüüse lepingute täitmisest, vastavusest ja riskide väljendusest, võimaldades organisatsioonidel teha andmepõhiseid otsuseid ja optimeerida lepingute haldamise protsessi.

Kokkuvõttes kaasneb tehisintellekti kasutuselevõtuga tõeline revolutsioon lepingute elutsükli haldusel ja  digiallkirjastamisel. AI kasutamine pakub olulisi eeliseid traditsiooniliste tarkvarade ees, võimaldades organisatsioonidel tõhusamalt luua, mõista ja hallata oma lepinguid ning pikas perspektiivis tuues endaga kaasa paremaid äritulemusi. Kuna tehisintellekt areneb jõudsalt edasi, suureneb selle mõju lepingute haldusele ja laiemale ärikeskkonnale, muutes selle ettevõtetele konkurentsis püsimiseks lausa hädavajalikuks.

Tehisintellekt
Lepingu elutsükli haldus

Want to know more before starting?

You can discover Agrello for yourself by creating a trial account. To make sure you don't miss anything, get in touch with us and we'll show you how our contract management platform saves you time, money and administrative efforts. This way you can focus on what you do best.
Get in touch

Agrellol on üle maailma 90 000+ kasutajat

Agrello eesmärgiks on pakkuda lahendust dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks, mis oleks hõlpsasti kasutatav igaühele. Meie platvormi abil muutub sinu dokumendihaldus selgeks ja lihtsaks. Just lihtsus, kasutajamugavus ja kiirus on need peamised omadused, mis on tänaseks võitnud tuhandete inimeste südamed erinevates riikides üle maailma.
Võta meiega ühendust