Lihtsam ja kiirem digitaalne allkirjastamine

Agrello pakub sulle lihtsamat viisi digitaalseks allkirjastamiseks ja dokumentide haldamiseks.

Lisa Agrello oma ettevõtte lepinguhalduse protsessi ning vähenda oluliselt lepingute allkirjastamisele kuluvat aega.
Agrello platvormi on võimalik kasutada nii arvutis, kui ka mobiiliseadmes.
Agrello platvormil saad lihtsasti dokumente luua ja allkirju koguda.

Lihtsusta dokumendi koostamise ja digitaalse allkirjastamise protsesse

Dokumentide ükshaaval loomine ja ettevalmistamine on tihti ajamahukas.

Agrello eesmärgiks on aidata sul automatiseerida tööprotsesse, et saaksid keskenduda olulisematele ülesannetele. Dokumentide koostamine ja digitaalne allkirjastamine paljude osapoolte vahel võib toimuda oluliselt kiiremini, kui seni oled harjunud.

Koosta Agrello platvormil taaskasutatavad põhjad oma loodavate dokumentide jaoks, kus muutmist vajavaid väljad täidetakse automaatselt. Agrello saad ühendada ka sulle vajaliku tarkvaraga ja seeläbi täita koostatavas dokumendis lüngad programmist tulenevate andmetega automaatselt.

Juhul, kui sul on vaja luua mitmeid sarnaseid dokumente, näiteks uuendamist vajavad töölepingud või kliendilepingud, ehk samale lepingupõhjale on vaja ette valmistada mitmeid dokumente erinevate allkirjastajatega, siis siin on sulle abiks Agrello hulgiloomise funktsionaalsus. Lae Agrellosse üles Microsoft Wordis ette valmistatud dokumendipõhi, kus spetsiaalse markeeringuga (topelt loogelised sulud) märgitud väljad muutuvad Agrello platvormil täidetavateks väljadeks. Nii on sul võimalik platvormilt lahkumata sellele põhjale luua hulgaliselt uusi dokumente. Hulgiloomise jaoks on vaja, et lepingute täitmiseks vajalik info on sul olemas Microsoft Exceli failis. Laadides tabeli üles, on sul võimalik antud andmed automaatselt õigetele väljadele saata ja nii vaid paari klikiga mitmeid dokumente või lepinguid korraga ette valmistada.

Seejärel ongi dokument valmis ning allkirjastamise protsess võib alata. Dokumendi saad mugavalt Agrello platvormil saata kõigile osapooltele allkirjastamiseks. Juhul, kui oled korraga hulgaliselt dokumente loonud, siis jäävad need esialgu mustandi ehk draft staatusesse ning automaatselt neid allkirjastamisele ei saadeta. Soovi või vajaduse korral saad loodud dokumente veel ükshaaval üle kontrollida ning neid ka ükshaaval allkirjastamisele saata. Kui seda aga vajadust teha pole, siis saad linnukesega märgistada kõik dokumendid (või vastavalt soovile valida sealt dokumente) ning saata need välja vaid ühe nupulevajutusega. Nupp “Send for signing” läkitab allkirjastamise kutse vastaspoole e-posti aadressile ning nüüd jääb sul üle vaid oodata, et nendepoolne allkirjastamine saaks tehtud.

Seega, kasutades Agrellot jääb ära ka tüütu e-kirja teel dokumendi edasi-tagasi saatmine, säästes nii sinu aega, kui ka vältides võimalike inimlike eksimuste tekkimist.

Ühenda digitaalse allkirjastamise ja dokumendi haldamise platvorm oma tarkvaradega

Paljude erinevate programmide kasutamine igapäevases töös võib olla tüütu ja ka koormav.
Et oma tööd lihtsustada ja mugavamaks muuta, on hea kasutusele võtta üks tööriist, mis katab tööprotsessi mitu erinevat osa.

Agrello platvormi abil on võimalik ühendada digiallkirjastamine ja dokumentide haldamine erinevate tarkvaradega, mida oled harjunud juba kasutama. See muudab dokumentide ettevalmistamise ja dokumendi digitaalse allkirjastamise protsessi poolte vahel automaatseks ja kiireks. Nii saab Agello abil kaetud pea kogu lepingu sõlmimisega seotud töövoog ning jagatud kaustade abil on sul seda kõike võimalik teha koos oma meeskonnaga.

Kasutades Zapieri on Agrellos võimalik luua automaatsed ühendused erinevate rakenduste, CRM-programmide ja andmebaasidega, näiteks Pipedrive, Slack, Google Sheets, Google Drive, Google Forms jne. Nii saad oluliselt lihtsustada oma tööd ja vähendada koormust, mis tuleb paljude erinevate tööriistade kasutamisest.
Dokumendi teekond allkirjade kogumiseks.
Agrello platvormil on võimalik seada meeldetuletusi dokumendi kohta ning saata teavitusi ka allkirjastamiseks.

Muuda digitaalne allkirjastamine kõigi jaoks kiireks ja lihtsaks

Digiallkirjastamine paljude osapoolte vahel võib olla äärmiselt tülikas.

Allkirjastamise eesmärgil dokumendi jagamine paljudele osapooltele on tihti segadust tekitav, sest dokument vajab e-maili teel edas-tagasi saatmist ning seda korduvalt, kuni iga allkirjastaja on oma digiallkirja andnud. See tähendab, et vastutava isikuna pead sa järge pidama, kellele on dokument saadetud ja kas vajalikud allkirjad on antud. Tihti ununeb inimestel saadud dokument aga postkasti ning vajab meeldetuletamist. See on väga suur koormus ja kohustus vastutavale isikule, et dokument saaks õigeaegselt allkirjastatud.

Tänu Agrellole jääb aga ära tüütu ja aeganõudev e-kirjade edasi-tagasi saatmine digiallkirjade kogumiseks ning seeläbi muutub dokumentide allkirjastamise ja haldamise protsess oluliselt lihtsamaks. Agrello platvormil saad digitaalallkirja andmiseks dokumendi saata kõigile osapooltele korraga.

Agrello töölaualt saad ka selge ülevaate oma dokumendi allkirjastamise staatuse kohta. Nii näed, kelle poolt on dokument juba digitaalselt allkirjastatud või kes vajab veel meelde tuletamist. Ühtlasi näed oma töölaualt ka kõigi teiste dokumentide staatust - seega on sul hea ülevaade oma kõigist digitaalselt allkirjastatud dokumentidest, lisaks oled kursis ka sellega, mis vajab veel sinu tähelepanu või missugused protsessid ei liigu edasi soovitud kiirusel.

Halda oma dokumente ja lepinguid turvaliselt

Tundliku info jagamine e-maili teel võib olla ka tõsine turvarisk.

Agrelloga on sinu dokumendid turvaliselt hoitud ja nende haldamine on hõlpsam. Oma dokumentide organiseerimiseks ja haldamiseks loo kaustad ("Space") ja paiguta dokumendid nendesse vastavalt vajadusele või soovile, näiteks lähtuvalt dokumendi tüübist või projektist. Kaustu saad luua nii palju kui vaja.

Oma kaustadele saad koostöö eesmärgil ligipääsu anda ka oma kolleegidele, äripartneritele või teistele asjakohastele isikutele. Ligipääsuõiguseid saad hallata kaustapõhiselt ja vastavalt vajadusele - nii tagad, et kõik dokumendid on ligipääsetavad vaid lähtuvalt teadmisvajadusest.
Agrello on dokumentide koostamise, e-allkirja andmise ja jagamise platvorm.
Digiallkirja andmiseks saad kasutada ID-kaarti, Mobiil-IDd (Eesti, Leedu) või Smart-IDd (Eesti, Läti, Leedu).

Õiguslikult siduv digitaalne allkirjastamine

Agrello platvormil saad valida digitaalseks allkirjastamiseks mitme erineva võimaluse vahel.

Dokumendi allkirjastamine Agrello platvormil on lihtne ja jõukohane igaühele ning kättesaadav ka kõikidele sinu rahvusvahelistele partneritele. Kuid millist viisi allkirjastamiseks valida?

Agrello lihtallkiri vastab eIDAS määruse Simple tasemele ja on lihtne elektrooniline allkiri, mis sobib vormivabadele lepingutele ning on sobilik igapäevasteks tehinguteks. Selle puhul piisab, kui tead vaid vastaspoole e-posti aadressi.

Mõnel juhul on aga vajalik kvalifitseeritud (Qualified Electronic Signature) digitaalallkiri ning selleks puhuks on Agrello platvormil võimalik allkirjastada kasutades Smart-ID või Mobiil-ID teenust. Sellised allkirjad on võrdsustatud käsitsi kirjutatud allkirjaga.

Kuidas digiallkirjastada oma dokument õigesti?

Dokumendi elektrooniliselt allkirjastamine võimaldab dokumente paberivabalt allkirjastada - dokumendi allkirjastamiseks ei ole vaja seda välja trükkida ega füüsiliselt edastada teistele osapooltele. Allkiri antakse digitaalse isikutuvastusvahendi abil, milleks on näiteks ID-kaart. Digiallkirja saab anda ka kasutades näiteks Smart-ID või Mobiil-ID rakendust.

Siinkohal on oluline meeles pidada, et iga elektrooniline allkiri ei ole siiski digitaalallkiri ega vasta juriidiliselt omakäelisele allkirjale.

Digiallkiri (või ka digitaalallkiri, digitaalne allkiri) on elektrooniliselt antud allkiri, mis on juriidiliselt võrdne omakäelise allkirjaga. See tähendab, et allkirja andja isik ja allkirja sertifikaadi väljaandja taust on kontrollitud, lisaks on allkirja andmise aeg ka täpselt fikseeritud. Ehk teisisõnu - tuvastatud on isik, kes allkirja andis, ja tagatud see, et allkirjastatud dokumenti ei saaks keegi kolmas enam muuta. Digiallkirjastamine on lihtne, sa vajad selleks vaid digitaalset dokumenti (näiteks ID-kaarti, Smart-ID'd või Mobiil-ID'd) ning vahendit allkirjastamiseks (näiteks arvutis ID-tarkvara või RIA DigiDoc mobiiliäppi).

Agrello platvorm pakub terviklikku lahendust, kuidas digiallkirjastada oma dokumente effektiivselt ning seda ilma ajakuluka dokumendi e-maili teel edasi-tagasi saatmise.

Kui Eestis on kasutusel peamiselt ainult kõige kõrgema tasemega elektrooniline allkiri ehk digitaalallkiri, siis mujal maailmas on siiski levinud ka seesugused dokumentide allkirjastamise viisid, millel ei ole seaduse silmis omakäelise allkirjaga võrdset tähendust. Dokumendile elektrooniliselt antud allkirja kehtivust ja selle taset saad kontrollida. Selleks ava arvutis DigiDoc4 tarkvara või kasuta mobiiliseadmes RIA DigiDoc rakendust.
Kuidas digiallkirjastada korrektselt: kontrolli digitaalallkirja kehtivust ja taset - veendu, et vajadusel on antud allkiri vastav käsitsi kirjutatud allkirjale.

Agrellol on üle maailma 90 000+ kasutajat

Agrello eesmärgiks on pakkuda lahendust dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks, mis oleks hõlpsasti kasutatav igaühele. Meie platvormi abil muutub sinu dokumendihaldus selgeks ja lihtsaks. Just lihtsus, kasutajamugavus ja kiirus on need peamised omadused, mis on tänaseks võitnud tuhandete inimeste südamed erinevates riikides üle maailma.
Võta meiega ühendust