ASiC'u ja Agrello topeltjõud: kuidas panna inimesed päriselt dokumente läbi lugema?

Agrello keskkonnas on olemas eelvaate funktsionaalsus, mis hõlbustab ASiC konteineri sisuga tutvumist ilma lisaprogrammideta nii arvutis kui ka mobiilis.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Eestis on ilmselt juba igaüks tuttav DigiDoc4 rakendusega ning oskab sellega ka dokumente digitaalselt allkirjastada. Formaat, mida digiallkirjastamiseks sel puhul kasutatakse, on ASiC-E konteiner, mis võimaldab endasse pakkida mitu erinevat faili. Paraku on nende dokumentide avamine ja sisuga tutvumine teatud olukordades aga veidi ebamugav, kuna nõuab sülearvuti olemasolu ja DigiDoc4 rakendust. Agrello keskkonnas on olemas aga dokumentide eelvaate funktsionaalsus, mis hõlbustab ASiC konteineri sisuga tutvumist ilma lisaprogrammideta nii arvutis kui ka mobiilis.

ASiC konteineri tugevused

Nii nagu iga töö jaoks on oluline valida õige tööriist, samuti on oluline allkirjastamiseks kasutada ka õiget tüüpi ASiC konteinerit. ASiC konteinereid on erinevat tüüpi. Nii nagu eelpool juba mainitud, siis Eestis on kasutusel ASiC-E (võid kohata ka nimetusi nagu BDOC-TS ehk ASiC-E LT ehk AdES LT) konteineri formaat, niisamuti ka Lätis ja Leedus. Üleüldiselt peetakse just ASiC-E’d parima rahvusvahelise ühilduvusega allkirjaformaadiks.

ASiC-E konteiner võimaldab mitmeid faile lihtsasti ühte pakendada ning seeläbi hõlbustab digitaalset allkirjastamist ja lihtsustab mitmete dokumentidega seotud toimingute käsitlemist. Näiteks olukord, kui soovid allkirjastada PDF või Wordi dokumenti ning sellega koos ka Excel faili, siis ASiC-E konteineri abil on see lihtsasti teostatav. ASiC konteineri kasutamine tagab ka allkirjastatud sisu tervikluse ja autentsuse, soodustades nii usaldust, kui ka turvalisust digitaalses suhtlustes.

ASiC formaadi kasutamine dokumentide allkirjastamisel aitab vähendada riski, et elektrooniline allkiri eraldub andmetest (failidest), ühendades allkirja ja allkirjastatud andmed ühte konteinerisse. Kuna mõlemad elemendid on kaitstud ASiC konteineris, siis on lihtsam allkirja (ja allkirjastatud dokumente) levitada ning seejuures ka tagada, et valideerimisel kasutatakse just õiget allkirja ja selle metaandmeid. Seda protsessi saab kasutada ka näiteks tõenduskirjete või ajatemplimärkide seostamisel nendega seotud andmetega.

ASiC konteineri kitsaskohad

Tüüpiline olukord digitaalse allkirjastamise puhul on see, kui vastaspoolele saadetakse välja juba ühe poole poolt allkirjastatud ASiC konteiner, mis sisaldab endas mitut erinevat dokumenti. Näiteks on eraldi failidena leping ning selle juures erinevad lepingulisad või hoopis töösisekorraeeskiri koos teiste töökorralduslike dokumentidega. ASiC konteineri formaadis puudub aga mugav võimalus dokumentide eelvaateks. See tähendab, et iga dokumendi sisu nägemiseks tuleb see eraldi avada. Seejuures võivad need failid olla erinevates formaatides, näiteks Word ja PDF, mis tähendab, et nende avamiseks on arvutis vaja ka erinevaid programme. ASiC konteineri formaadi üheks murekohaks on ka see, et mobiilis on seda üsna ebamugav avada ning sellest tulenevalt võib allkirjastamise protsess venima hakata.

Võtame näiteks töösisekorraeeskirjade tutvustamise või uuendamise. Kõikide oluliste töösisekorraeeskirjade puhul on suurem eesmärk see, et kõik töötajad oleksid eeskirjadega kursis ning järgiksid neid. Ainult nii on tagatud kõikide töötajate turvalisus. Kui ainuüksi failide sisule ligipääsemine on ajamahukas ja nõuab arvuti olemasolu, siis mõnel juhul, kui inimesel ei ole kohe arvutit käepärast, võib dokumentidega tutvumine ja nende allkirjastmine kauem aega võtta. Teisalt võib juhtuda ka see, et ASiC konteiner allkirjastatakse kergekäeliselt, ilma dokumentide sisuga tutvumata ning see ei teeni olulisimat eesmärki.

ASiC konteineri eelvaade Agrellos

Siin tuleb appi aga Agrello, kus üheks allkirjastamise formaadiks on samuti juba tuttav ASiC konteiner. Dokumentide allkirjastamiseks saab kasutada ükskõik millist Eestis tuntud kvalifitseeritud digitaalse allkirjastamise meetodit ehk sobilikud on ID-kaart, Smart-ID või Mobiil-ID. Agrello ühendab endas dokumentide eelvaate võimaluse, mugava mobiilivaate ning toetab kõiki levinud digiallkirja meetodeid. Agrello platvormil saad mugavalt ASiC konteineris olevaid faile vaadata ja nende sisuga tutvuda. See toimib edukalt ka mobiili ekraanil, seega on ilma suurema vaevata võimalik kõiki dokumente ka käigu pealt mobiiliseadmes vaadata ning koheselt allkirjastada näiteks Smart-ID’d või Mobiil-ID’d kasutades.

Kokkuvõte

Tulemuseks on kiire, turvaline ja valutu digiallkirjastamise protsess, kus kõik osapooled saavad mugavalt dokumentide sisuga tutvuda. Lisaks säilib ligipääs dokumendile kõikide allkirjastajate jaoks ning dokumendi edasi-tagasi saatmine e-posti teel ei ole vajalik. Ka ettevõtte jaoks on kõik dokumendid koheselt hoiustatud ühes kindlas kohas ning töölaua vaade annab selge ülevaate sellest, kes on dokumendid juba allkirjastanud või kes vajab veel meeldetuletamist. Agrello muudab klassikalise ASiC konteineri allkirjastamise protsessi veelgi efektiivsemaks ning suurendab tõenäosust, et vastaspool tõepoolest tutvub põhjalikult allkirjastamisele saadetud dokumentide sisuga.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
March 31, 2024
Finding a happy path: When simple e-signing solutions fall short but enterprise solutions seem overkill
Clock icon
Reading time about
3
min
Agrello CoDriver is an AI that helps you to manage documents smarter. Agrello CoDriver is an AI that helps you to manage documents smarter.
November 2, 2023
Agrello's Product Updates: AI Document Scanning, One-Click Export, and Enhanced Zapier Integration
Clock icon
Reading time about
2
min
Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.
September 19, 2023
Evolutsioon allkirjastamises - paberilt digitaalsele
Clock icon
Reading time about
6
min
Read how to preview ASiC containers conveniently on Agrello platform and make the signing process more effective.Read how to preview ASiC containers conveniently on Agrello platform and make the signing process more effective.
June 21, 2023
The dual power of ASiC and Agrello: how to get people to actually read documents?
Clock icon
Reading time about
5
min
In this article, you will find nine ways in which large language models can already assist companies in contract management.In this article, you will find nine ways in which large language models can already assist companies in contract management.
June 14, 2023
How can large language models help with contract management
Clock icon
Reading time about
5
min
In some business relationships your company will be the one receiving contracts, learn how to organise these incoming contracts effectively. In some business relationships your company will be the one receiving contracts, learn how to organise these incoming contracts effectively.
June 7, 2023
Organising Incoming Contracts Effectively
Clock icon
Reading time about
7
min
Introducing editable templates on Agrello platform for more flexibility in contract automation.Introducing editable templates on Agrello platform for more flexibility in contract automation.
May 31, 2023
Meet Editable Templates: More Power and Flexibility in Automating Your Contract Process
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Product announcment: Create ASiC containers from multiple template files, Edit documents inside ASiCProduct announcment: Create ASiC containers from multiple template files, Edit documents inside ASiC
May 19, 2023
Introducing Exciting New Features: Simplified ASiC Container Creation From Multiple Template Files and Powerful Document Editing
Clock icon
Reading time about
3
min
Read about the possible obstacles related to contract management and how to overcome them. Read about the possible obstacles related to contract management and how to overcome them.
May 18, 2023
Contract Management Risks: Overcoming Obstacles and Fostering Successful Business Relationships
Clock icon
Reading time about
4
min
Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.
May 5, 2023
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe lähemalt, kuidas kiirelt ja turvaliselt allkirjastada kõik oma PDF-dokumendid, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud PAdES digitaalset allkirja. Loe lähemalt, kuidas kiirelt ja turvaliselt allkirjastada kõik oma PDF-dokumendid, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud PAdES digitaalset allkirja.
April 17, 2023
Allkirjasta oma dokumendid turvaliselt PAdES allkirjaga
Clock icon
Reading time about
5
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?
December 13, 2022
Alusta töösuhet õige lepinguga
Clock icon
Reading time about
3
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid. Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid.
September 16, 2022
Milleks sõlmida müügilepinguid?
Clock icon
Reading time about
8
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min
Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente. Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente.
September 5, 2022
Loo lepingupõhja kasutades hulgaliselt dokumente
Clock icon
Reading time about
12
min
Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?
August 10, 2022
Milleks on vaja lepingute allkirjastamiseks eraldi platvormi?
Clock icon
Reading time about
6
min
Lepingute digitaalsel haldamisel on mitmeid boonuseid, siin on 10 põhjust miks just Agrello on sinu ettevõttele parim partner. Lepingute digitaalsel haldamisel on mitmeid boonuseid, siin on 10 põhjust miks just Agrello on sinu ettevõttele parim partner.
August 5, 2022
10 põhjust, miks valida Agrello oma lepingute digitaalseks haldamiseks
Clock icon
Reading time about
10
min
Läbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikigaLäbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikiga
July 29, 2022
Kuidas Agrello ja Exceliga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente?
Clock icon
Reading time about
18
min
Kuidas oma wordis ette valmistatud lepingupõhjad efektiivsemalt tööle panna läbi Agrello platvormi.Kuidas oma wordis ette valmistatud lepingupõhjad efektiivsemalt tööle panna läbi Agrello platvormi.
July 8, 2022
Kuidas Microsoft Wordis lepingud allkirjastamiseks ette valmistada?
Clock icon
Reading time about
12
min
Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?
July 18, 2022
Lihtne ja kiire viis piiriüleste lepingute allkirjastamiseks
Clock icon
Reading time about
12
min
Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega. Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega.
January 7, 2022
Milleks oleks vaja lepingute halduseks omaette platvormi
Clock icon
Reading time about
8
min
December 13, 2021
5 põhjust miks valida Agrello
Clock icon
Reading time about
15
min
Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi. Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi.
March 4, 2022
Allkirjasta Agrello platvormil kasutades Smart-ID või Mobiil-ID lahendusi
Clock icon
Reading time about
10
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk