Allkirjasta oma dokumendid turvaliselt PAdES allkirjaga

Digiajastul on elektrooniliste allkirjade kasutamine muutunud üha populaarsemaks. Siiski on koos digitaalsete allkirjade kasutamise kasvuga tekkinud mure nende usaldusväärsuse ja turvalisuse pärast. Nende murede lahendamiseks on välja töötatud erinevad allkirja vormingud, millest üks on PAdES (PDF elektroonilised allkirjad). Selles blogipostituses arutleme selle üle, mis on PAdES allkiri ja mis on selle eelised.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

PAdES (PDF elektrooniline allkiri) on allkirja vorming, mida kasutatakse PDF-dokumentide allkirjastamiseks. See põhineb PAdES-standardil, mille töötas välja Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut (ETSI), et pakkuda turvalist ja usaldusväärset viisi elektrooniliste dokumentide allkirjastamiseks.

PAdES allkirjaformaadi eelised

  • Pikaajaline kehtivus. PAdES allkirjad kehtivad pikaajaliselt, tagades kindlustunde, et dokumendile lisatud digiallkirjad jäävad kehtivaks ja kontrollitavaks ka mitme aasta pärast.
  • Dokumendi terviklikkus.  PAdES allkirjad tagavad ka selle, et dokumenti ei oleks pärast allkirjastamist muudetud. Dokumendis tehtud muudatused pärast allkirjastamist tühistavad juba antud digiallkirjade kehtivuse.
  • Ühilduvus. PAdES allkirjad ühilduvad erinevate allkirja vormingutega ja neid saab kasutada erinevates rakendustes. See tähendab, et ühte dokumenti on võimalik samaaegselt erinevate osapoolte poolt allkirjastada nii PAdES allkirjaga kui ka kvalifitseeritud allkirjaga kasutades Mobiil-ID, Smart-ID või ID-kaardi lahendust. Küll aga jääb dokument sellisel juhul PDF-formaati, mitte ASiC konteineriks.

PAdES allkirjad on usaldusväärne ja turvaline viis PDF-dokumentide allkirjastamiseks, pakkudes pikaajalist kehtivust, dokumendi terviklikkust ja ühilduvust. PAdES allkiri sobib olukordades, kus dokumendi autentsus ja terviklikkus on oluline.

Millistes riikides saab PAdES allkirja kasutada?

PAdES on allkirja vorming, mida kasutatakse üle maailma ning selle kasutamine ei piirdu ühegi konkreetse riigiga. Siiski võib PAdES-e ja elektrooniliste allkirjade üldist kasutuselevõttu riigiti erinevalt reguleerida, sõltuvalt kohalikest seadustest ja määrustest.

Euroopas on PAdES allkirjade kasutamine laialt levinud tänu eIDAS-ile (elektroonilise identifitseerimise, autentimise ja usaldusteenuste) määrusele, mis pakub elektrooniliste allkirjade ja usaldusteenuste jaoks õiguslikku raamistikku. EIDAS määrus on rakendatud kõigis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis ning ka Islandil, Liechtensteinis ja Norras, mis on osa Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP).

Ameerika Ühendriikides reguleerivad elektrooniliste allkirjade kasutamist Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) ja Uniform Electronic Transactions Act (UETA). Kuigi need seadused ei määratle konkreetseid allkirjade formaate, annavad need õigusliku raamistiku elektrooniliste allkirjade kasutamiseks erinevates tehingutes.

Aasias kogub elektrooniliste allkirjade kasutamine samuti hoogu, kus riigid nagu Singapur, Lõuna-Korea ja Jaapan rakendavad nende kasutamise toetamiseks seadusi ja regulatsioone.

Kokkuvõttes, kuigi PAdES-allkirjade kasutamine ei ole piiratud konkreetse riigiga, võib nende kasutuselevõtt erineda sõltuvalt kohalikest seadustest ja regulatsioonidest. Siiski, arvestades digitaalsete tehnoloogiate kasvavat tähtsust ja vajadust turvaliste ja usaldusväärsete digitaalse allkirjastamise viiside järele, on PAdES ja muude elektrooniliste allkirjade formaatide kasutamine jätkuvalt globaalsel tasemel suurenev trend.

Kuidas valideerida PAdES allkirja kehtivust?

Eestis oleme harjunud DigiDoc rakendusest kontrollima kvalifitseeritud allkirjade kehtivust ning see on meie kõikide jaoks lihtne ja harjumuspärane. Nüüd kui dokument on allkirjastatud PAdES allkirjaga, siis võib tekkida küsimus, kuidas selliste allkirjade kehtivust valideerida. Kui sul on arvutis näiteks Adobe Acrobat Reader, siis on kõige lihtsam PAdES digiallkirja kehtivust sealt kontrollida.

  1. Ava dokument Adobe Acrobat Readeris.
  2. Kliki allkirja paneelil või otsi dokumendilt allkirjaväli ja kliki sellele. Avaneb dialoog, milles on detailne informatsioon elektroonilise PAdES allkirja kohta: allkirjastaja nimi, allkirja andmise aeg ja allkirja staatus.
  3. Allkirja staatus võib olla kas “valid” ja “verified” ehk kehtiv või “invalid” ja “not verified” ehk kehtetu.
  4. Ka allkirja sertifikaadi kohta on täpsem info olemas.
allkirja sertifikaadi
Adobe readeris PDF-allkirja valideerimine

Järgides neid samme on võimalik PAdES allkirja kehtivust Adobe Acrobat Readeris kontrollida. Ka kõik Agrello platvormil PDF-dokumentidele antud digitaalsed allkirjad on kontrollimisel kehtivad ja rohelised.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.
September 19, 2023
Evolutsioon allkirjastamises - paberilt digitaalsele
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe, kuidas Agrello platvormil mugavalt ASiC konteineri sisuga tutvuda ning seeläbi allkirjastamise protsessi efektiivsemaks muuta. Loe, kuidas Agrello platvormil mugavalt ASiC konteineri sisuga tutvuda ning seeläbi allkirjastamise protsessi efektiivsemaks muuta.
June 21, 2023
ASiC'u ja Agrello topeltjõud: kuidas panna inimesed päriselt dokumente läbi lugema?
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.
May 5, 2023
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida
Clock icon
Reading time about
6
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?
December 13, 2022
Alusta töösuhet õige lepinguga
Clock icon
Reading time about
3
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada. Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada.
November 18, 2022
5 nõuannet Agrello kasutamiseks kaugtööd tegevatele meeskondadele
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi. Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi.
October 21, 2022
Muudame allkirjastamise veel kiiremaks
Clock icon
Reading time about
4
min
Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.
September 30, 2022
Müügilepingute automatiseerimise viisid
Clock icon
Reading time about
10
min
Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid. Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid.
September 16, 2022
Milleks sõlmida müügilepinguid?
Clock icon
Reading time about
8
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min
Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente. Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente.
September 5, 2022
Loo lepingupõhja kasutades hulgaliselt dokumente
Clock icon
Reading time about
12
min
Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist. Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist.
September 2, 2022
5 head nippi, kuidas lepinguid nutikamalt allkirjastada
Clock icon
Reading time about
7
min
Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?
August 10, 2022
Milleks on vaja lepingute allkirjastamiseks eraldi platvormi?
Clock icon
Reading time about
6
min
Lepingute digitaalsel haldamisel on mitmeid boonuseid, siin on 10 põhjust miks just Agrello on sinu ettevõttele parim partner. Lepingute digitaalsel haldamisel on mitmeid boonuseid, siin on 10 põhjust miks just Agrello on sinu ettevõttele parim partner.
August 5, 2022
10 põhjust, miks valida Agrello oma lepingute digitaalseks haldamiseks
Clock icon
Reading time about
10
min
Läbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikigaLäbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikiga
July 29, 2022
Kuidas Agrello ja Exceliga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente?
Clock icon
Reading time about
18
min
Kuidas oma wordis ette valmistatud lepingupõhjad efektiivsemalt tööle panna läbi Agrello platvormi.Kuidas oma wordis ette valmistatud lepingupõhjad efektiivsemalt tööle panna läbi Agrello platvormi.
July 8, 2022
Kuidas Microsoft Wordis lepingud allkirjastamiseks ette valmistada?
Clock icon
Reading time about
12
min
Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?
July 18, 2022
Lihtne ja kiire viis piiriüleste lepingute allkirjastamiseks
Clock icon
Reading time about
12
min
Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega. Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega.
January 7, 2022
Milleks oleks vaja lepingute halduseks omaette platvormi
Clock icon
Reading time about
8
min
Loe lähemalt e-allkirjade erinevate formaatide kohta vastavalt eIDAS määrusele ning võimalustele, mida Agrello platvorm pakub. Loe lähemalt e-allkirjade erinevate formaatide kohta vastavalt eIDAS määrusele ning võimalustele, mida Agrello platvorm pakub.
January 25, 2022
E-allkirjade erinevad formaadid ja võimalused
Clock icon
Reading time about
10
min
December 13, 2021
5 põhjust miks valida Agrello
Clock icon
Reading time about
15
min
Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi. Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi.
March 4, 2022
Allkirjasta Agrello platvormil kasutades Smart-ID või Mobiil-ID lahendusi
Clock icon
Reading time about
10
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk