April 17, 2023

Allkirjasta oma dokumendid turvaliselt PAdES allkirjaga

Clock icon
Reading time about
5
minutes
Allkirjasta oma dokumendid turvaliselt PAdES allkirjaga

PAdES (PDF elektrooniline allkiri) on allkirja vorming, mida kasutatakse PDF-dokumentide allkirjastamiseks. See põhineb PAdES-standardil, mille töötas välja Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut (ETSI), et pakkuda turvalist ja usaldusväärset viisi elektrooniliste dokumentide allkirjastamiseks.

PAdES allkirjaformaadi eelised

  • Pikaajaline kehtivus. PAdES allkirjad kehtivad pikaajaliselt, tagades kindlustunde, et dokumendile lisatud digiallkirjad jäävad kehtivaks ja kontrollitavaks ka mitme aasta pärast.
  • Dokumendi terviklikkus.  PAdES allkirjad tagavad ka selle, et dokumenti ei oleks pärast allkirjastamist muudetud. Dokumendis tehtud muudatused pärast allkirjastamist tühistavad juba antud digiallkirjade kehtivuse.
  • Ühilduvus. PAdES allkirjad ühilduvad erinevate allkirja vormingutega ja neid saab kasutada erinevates rakendustes. See tähendab, et ühte dokumenti on võimalik samaaegselt erinevate osapoolte poolt allkirjastada nii PAdES allkirjaga kui ka kvalifitseeritud allkirjaga kasutades Mobiil-ID, Smart-ID või ID-kaardi lahendust. Küll aga jääb dokument sellisel juhul PDF-formaati, mitte ASiC konteineriks.

PAdES allkirjad on usaldusväärne ja turvaline viis PDF-dokumentide allkirjastamiseks, pakkudes pikaajalist kehtivust, dokumendi terviklikkust ja ühilduvust. PAdES allkiri sobib olukordades, kus dokumendi autentsus ja terviklikkus on oluline.

Millistes riikides saab PAdES allkirja kasutada?

PAdES on allkirja vorming, mida kasutatakse üle maailma ning selle kasutamine ei piirdu ühegi konkreetse riigiga. Siiski võib PAdES-e ja elektrooniliste allkirjade üldist kasutuselevõttu riigiti erinevalt reguleerida, sõltuvalt kohalikest seadustest ja määrustest.

Euroopas on PAdES allkirjade kasutamine laialt levinud tänu eIDAS-ile (elektroonilise identifitseerimise, autentimise ja usaldusteenuste) määrusele, mis pakub elektrooniliste allkirjade ja usaldusteenuste jaoks õiguslikku raamistikku. EIDAS määrus on rakendatud kõigis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis ning ka Islandil, Liechtensteinis ja Norras, mis on osa Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP).

Ameerika Ühendriikides reguleerivad elektrooniliste allkirjade kasutamist Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) ja Uniform Electronic Transactions Act (UETA). Kuigi need seadused ei määratle konkreetseid allkirjade formaate, annavad need õigusliku raamistiku elektrooniliste allkirjade kasutamiseks erinevates tehingutes.

Aasias kogub elektrooniliste allkirjade kasutamine samuti hoogu, kus riigid nagu Singapur, Lõuna-Korea ja Jaapan rakendavad nende kasutamise toetamiseks seadusi ja regulatsioone.

Kokkuvõttes, kuigi PAdES-allkirjade kasutamine ei ole piiratud konkreetse riigiga, võib nende kasutuselevõtt erineda sõltuvalt kohalikest seadustest ja regulatsioonidest. Siiski, arvestades digitaalsete tehnoloogiate kasvavat tähtsust ja vajadust turvaliste ja usaldusväärsete digitaalse allkirjastamise viiside järele, on PAdES ja muude elektrooniliste allkirjade formaatide kasutamine jätkuvalt globaalsel tasemel suurenev trend.

Kuidas valideerida PAdES allkirja kehtivust?

Eestis oleme harjunud DigiDoc rakendusest kontrollima kvalifitseeritud allkirjade kehtivust ning see on meie kõikide jaoks lihtne ja harjumuspärane. Nüüd kui dokument on allkirjastatud PAdES allkirjaga, siis võib tekkida küsimus, kuidas selliste allkirjade kehtivust valideerida. Kui sul on arvutis näiteks Adobe Acrobat Reader, siis on kõige lihtsam PAdES digiallkirja kehtivust sealt kontrollida.

  1. Ava dokument Adobe Acrobat Readeris.
  2. Kliki allkirja paneelil või otsi dokumendilt allkirjaväli ja kliki sellele. Avaneb dialoog, milles on detailne informatsioon elektroonilise PAdES allkirja kohta: allkirjastaja nimi, allkirja andmise aeg ja allkirja staatus.
  3. Allkirja staatus võib olla kas “valid” ja “verified” ehk kehtiv või “invalid” ja “not verified” ehk kehtetu.
  4. Ka allkirja sertifikaadi kohta on täpsem info olemas.
allkirja sertifikaadi
Adobe readeris PDF-allkirja valideerimine

Järgides neid samme on võimalik PAdES allkirja kehtivust Adobe Acrobat Readeris kontrollida. Ka kõik Agrello platvormil PDF-dokumentidele antud digitaalsed allkirjad on kontrollimisel kehtivad ja rohelised.

Elektrooniline allkiri
Allkirjastamine

Want to know more before starting?

You can discover Agrello for yourself by creating a trial account. To make sure you don't miss anything, get in touch with us and we'll show you how our contract management platform saves you time, money and administrative efforts. This way you can focus on what you do best.
Get in touch

Agrellol on üle maailma 90 000+ kasutajat

Agrello eesmärgiks on pakkuda lahendust dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks, mis oleks hõlpsasti kasutatav igaühele. Meie platvormi abil muutub sinu dokumendihaldus selgeks ja lihtsaks. Just lihtsus, kasutajamugavus ja kiirus on need peamised omadused, mis on tänaseks võitnud tuhandete inimeste südamed erinevates riikides üle maailma.
Võta meiega ühendust