January 25, 2022

E-allkirjade erinevad formaadid ja võimalused

Clock icon
Reading time about
10
minutes
E-allkirjade erinevad formaadid ja võimalused

Elektrooniliste allkirjade tasemed

EiDAS määrus annab ette elektrooniliste allkirjade tasemed:

  1. Muud elektroonilised allkirjad ehk Simple Electronic Signatures (SES) - sinna alla saab lahterdada kõik digitaalsete vahenditega antud e-allkirjad, mille vastavus kehtivatele standarditele on kontrollimata või tuvastamatu.
  2. Täiustatud e-allkiri ehk Advanced Electronic Signature (AdES) - sellisel tasemel digitaalsed allkirjad vastavad tehnilistele nõuetele, kuid allkirjastaja ja/või sertifikaadi väljastaja taust võib olla teadmata.
  3. Kvalifitseeritud sertifikaadiga täiustatud e-allkiri ehk Advanced Electronic Signature with a Qualified Certificate (AdES/QS) - allkirjastaja kui ka sertifikaadi väljastaja taust on kontrollitud, kuid puudub kontrollitav info allkirjastamisvahendi vastavuse kohta.
  4. Kvalifitseeritud digiallkiri ehk Qualified Electronic Signature (QES) - digiallkirja kõige kõrgem tase, mis on võrdsustatud käsitsi kirjutatud allkirjaga. Kontrollitud on nii allkirjastaja kui sertifikaadi väljastaja taust ning digiallkirjastamiseks kasutatakse kvalifitseeritud allkirjastamise vahendit.  

Allkirjastamise võimalused Agrello platvormil

Agrello platvormil on võimalik digiallkirjastamiseks valida mitme erineva variandi vahel. Agrello pakub ka oma digiallkirja, mille andmine on lihtne ja jõukohane igaühele ning kättesaadav ka kõikidele sinu rahvusvahelistele partneritele.  

  • Agrello lihtallkiri vastab eIDAS määruse Simple tasemele ning sobib igapäevasteks tehinguteks, kus on piisav kui tead vastaspoole e-posti aadressi. Simple tasemel allkirja saab anda PDF-formaadis dokumendile.
  • Mõnel juhul on vajalik kvalifitseeritud (Qualified Electronic Signature) digiallkiri ning selleks puhuks on Agrello platvormil võimalik kvalifitseeritud digiallkirju anda kasutades Smart-ID'd, Mobiil-ID'd või ID-kaarti. Sellised allkirjad on võrdsustatud käsitsi kirjutatud allkirjaga. Smart-ID ja Mobiil-ID on kättesaadavad Baltikumis. ID-kaardiga allkirjastamine on võimalik Eesti, Läti, Leedu, Belgia, Horvaatia ja Soome kodanikele.

E-allkirjade formaadid

Kvalifitseeritud digitaalset allkirja (st kas Mobiil-ID või Smart-ID või ID-kaardiga) on võimalik anda nii PDF dokumendile, kui ASiC formaadis konteinerile, mille avamiseks on vajalik spetsiaalne tarkvara (nt DigiDoc).

Agrello lihtallkirja saab kasutada PDF-formaadis dokumentide allkirjastamiseks.

Elektrooniline allkiri

Want to know more before starting?

You can discover Agrello for yourself by creating a trial account. To make sure you don't miss anything, get in touch with us and we'll show you how our contract management platform saves you time, money and administrative efforts. This way you can focus on what you do best.
Get in touch

Agrellol on üle maailma 90 000+ kasutajat

Agrello eesmärgiks on pakkuda lahendust dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks, mis oleks hõlpsasti kasutatav igaühele. Meie platvormi abil muutub sinu dokumendihaldus selgeks ja lihtsaks. Just lihtsus, kasutajamugavus ja kiirus on need peamised omadused, mis on tänaseks võitnud tuhandete inimeste südamed erinevates riikides üle maailma.
Võta meiega ühendust