Jumalaga juristid! Kas nüüd hakkame lepinguid looma tehisintellekti abil?

Tehisintellekt (AI) areneb pöörase tempoga ja mitte ükski eluvaldkond ei jää sellest puutumata. Tõenäoliselt on iga teine inimene juba proovinud juturobot ChatGPT-ga suhelda. Viimase paari kuuga on turule jõudnud mitmeid spetsialiseerunud äppe, mis kasutavad ChatGPT-ga sama tehnoloogiat, kuid keskenduvad konkreetsetele valdkondadele. Enim on selliseid äppe just tekstitöötluse valdkonnas, kus nad on abiks sellistes ülesannetes nagu näiteks turundustekstide loomine, veebitekstide optimeerimine ja õigekirja parandamine.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Tehisintellekt (AI) areneb pöörase tempoga ja mitte ükski eluvaldkond ei jää sellest puutumata. Tõenäoliselt on iga teine inimene juba proovinud juturobot ChatGPT-ga suhelda. Viimase paari kuuga on turule jõudnud mitmeid spetsialiseerunud äppe, mis kasutavad ChatGPT-ga sama tehnoloogiat, kuid keskenduvad konkreetsetele valdkondadele. Enim on selliseid äppe just tekstitöötluse valdkonnas, kus nad on abiks sellistes ülesannetes nagu näiteks turundustekstide loomine, veebitekstide optimeerimine ja õigekirja parandamine.

Neid ülalmainitud valdkondi saame liigitada “pehmemateks” valdkondadeks, millega seonduvad riskid on ettevõtetele pigem väiksemad kui suuremad. Kuid kuidas on lugu juriidika valdkonnas? Kas AI on valmis kirjutama ettevõttele lepinguid ja kui on, kas me ise oleme valmis neid lepinguid usaldama?

Kas AI suudab juba täna lepingu koostada?

Kui püüda hästi lühidalt ja lihtsalt kirjeldada, mis asi on leping, siis see võiks kõlada järgmiselt: “Leping on kahe või enama osapoole vaheline kokkulepe, millega pooled võtavad endale teatud kohustused ja/või saavad teatud õigused. Lepingud võivad olla suulised või kirjalikud ning neid reguleerivad lepinguõiguse põhimõtted.” Kui siit edasi mõelda, siis võib kindlalt väita, et mitte ükski AI ei tea iseseisvalt, millisele kokkuleppele osapooled omavahel jõudsid.

Ometi oleks rutakas selle baasilt järeldada, et ilmselt ei ole AI sel juhul ka võimeline lepinguid koostama. Asi on selles, et paljud kokkulepped ettevõtete ja/või eraisikute vahel on siiski üsna tüüpilised ja need on fikseeritavad tüüplepingute ja lepingumallide abil. Ja selliseid lepingumalle on kogu internet täis. See omakorda tähendab, et nad on jõudnud ka ChatGPT andmemudelitesse. Lisaks sellele leidub internetis palju ka juristide kommentaare erinevatele tüüptingimustele. Seegi info on AI-le kättesaadav. Just see kõik ongi vundament, millele täna rajaneb ChatGPT ja teiste sellesarnaste AI-de võimekus lepinguid koostada.

Nii võib juba täna igaüks minna ChatGPT-sse ja paluda AI-l luua näiteks töölepingu põhi, korteri üürileping või konsultandi teenuseleping, sealhugas ka eesti keeles. Kui veel käsurida täiendada infoga lepingu osapooltest, muutub lepingu tekst juba selliseks, millele võiks peaaegu alla kirjutada.

Miks ma ütlen peaaegu? Peamiselt seetõttu, et lepingud, mida ChatGPT ühe käsurea peale koostab on sageli üsna lühikesed ja katavad kõige üldisemaid ja levinumaid tingimusi. See ei tähenda, et AI oleks rumal ja ei omaks infot ka detailsematest tingimustest. Tuleb mõista, et AI töötab teatud mõttes statistilise ennustajana. Ta eelistab luua tulemusi, mis on statistiliselt kõige tõenäolisemad. Ja seega esimese prompti peale toodetud leping sisaldab jaotusi, mis tema andmebaasis kõige sagedamini etteantud kontekstis esinevad.

Selleks, et saada AI-lt parema kvaliteediga lepingut, tuleb osata oma prompti täiendada, laiendada konteksti ning paluda pöörata tähelepanu konkreetsetele asjaoludele, mis lepingus kajastamist peaks leidma. See on üsna sarnane protsess nagu lepingu koostamine juristi abiga. Ka iga tavaline jurist vajab täiendavat infot, et sünniks hea ja vettpidav leping.

Robotkäsi surub kätt ülikonnas ärimehega

AI-ga koostatud lepingute ohud

AI abil lepingute koostamine tundub väga ahvatlev viis, kuidas ettevõte võiks säästa sadu või tuhandeid eurosid õigusabi kuludelt. Seejuures tuleb silmas pidada, et selle kasutamisel võib esineda erinevaid ohte ja piiranguid.

Esimene piirang, millega tuleb kohe arvestada on see, et ka kõige võimsamad tehisintellekti mudelid ei hiilga kõikides valdkondades. Arvestama peab, et neid on treenitud teatud andmekogude peal. Mida vähemal määral on mingid teemad üldises andmekogus kajastatud, seda ebakindlam on ka nende pinnalt loodud AI tulemus. See lööb eriti valusalt väiksemaid keele- ja õigusruume, sealhulgas eestikeelset õigusruumi.

Teiseks peab arvestama, et AI treenimine toimub mingisuguses konkreetses ajavahemikus ja põhineb teadmistel, mis olid kättesaadavad tollel ajal. Nii näiteks on värskeim AI mudel, GPT-4, treenitud 2021. aasta sügisel kättesaadaval olnud andmete pinnalt. Seetõttu ei tea ka ChatGPT midagi hilisematest seadusemuudatustest või kohtulahenditest.

Kolmandaks tuleb silmas pidada, et kasutades ChatGPT-d liiguvad kasutaja sisestatud andmed kolmandale osapoolele ehk OpenAI’le, kes omakorda võib neid andmeid kasutada edasises arendustegevuses. Seega ei ole mõistlik delikaatseid lepinguid lasta koostada ChatGPT-l, sest ei ole võimalik hiljem kontrollida, mis nendest andmetest edasi saab.

Neljas probleem on seotud vastutusega. Isegi kui AI koostab lepingu, ei saa AI võtta vastutust lepingu sõnastuse või seal esinevate vigade ja nendest tulenevate probleemide või kahjude eest. Vastutus langeb antud juhul ikkagi konkreetsele inimesele, kes lepingu teksti pooltele välja pakub.

Seega, AI kasutamisel lepingute koostamisel on ikkagi soovitatav teha koostööd õigusekspertidega, et tagada lepingute õiguspärasus ja täpsus ning vähendada võimalikke riske. Eriti puudutab see lepinguid, mis oluliselt erinevad tüüplepingutest, on sisult keerukamad ja võivad sisaldada ettevõtetele suuremaid riske.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks, võib öelda, et AI arenguga on tõepoolest muutunud võimalikuks see, et AI abil saab luua lepinguid. Seda saab teha juba täna, kasutades kõigile kättesaadavad tehisintellekti tööriistu. AI-maailm areneb pöörases tempos ja sealjuures ka tolle võimekus olla üha parem juriidiline nõustaja. Juba läbiviidud katsetused on näidanud, et GPT-4 on võimeline läbima USA advokatuuri eksami paremini kui enamus juuratudengeid. Sellele vaatamata tuleb veel mõnda aega olla AI poolt loodud lepingute suhtes üsna tähelepanelik, teadvustades endale sellega kaasnevaid ohte. See on eriti oluline just väiksemates keele- ja õigusruumides nagu Eesti. Nii võib öelda, et juristidega jumalaga jätta me kindlasti veel ei saa, kuid ehk saame me neid veidi vähem tüüdata triviaalsete lepingute loomisega. Oluline on meeles pidada, et kirjalik ning digiallkirjastatud leping on alati parem kui suuline.

Agrellos oleme alustanud oma AI-teekaardi elluviimisega. Meie visiooniks on luua tehisintellektipõhine juriidiline abimees, keda me kutsume Agrello Codriver’iks. Esimese sammuna tutvustame Agrello Codriverit lepingute lugejana. Agrello platvormil on nüüd AI abiga lihtne esitada lepingu kohta Codriverile erinevaid küsimusi ja otsida faili sees konkreetseid lõike. Tegemist on muidugi alles esimese sammuga pikal teel, kuid juba täna suudame luua lisaväärtust, mis varem kättesaamatu oli.

Kui sinus äratas käesolev lugu uusi mõtteid ja sinu ettevõte on lepingute halduse platvormi kasutamisest huvitatud, siis miks mitte valida just Agrello oma partneriks.

Tule ja proovi ise tasuta järele Agrello kodulehel või loe lähemalt, kuidas kliendid on Agrellot seni kasutanud.

Jarmo Tuisk on Agrello tootearenduse juht. Artiklis kasutatud pildid on autori looming koostöös tehisintellektiga.


Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!
April 18, 2024
Miks koolid valivad e-allkirjastamise ja lepingu halduse tarkvaraks Agrello?
Clock icon
Reading time about
3
min
Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.
June 14, 2023
Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima
Clock icon
Reading time about
5
min
Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida. Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida.
June 8, 2023
Sissetulevate lepingute efektiivne organiseerimine
Clock icon
Reading time about
7
min
Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?
May 31, 2023
Muudetavad lepingupõhjad Agrello platvormil
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.
May 25, 2023
Kuidas vältida lepinguhaldusega seotud riske?
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.
May 5, 2023
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida
Clock icon
Reading time about
6
min
Kasuta tehnoloogia abi ning pane paika kindel protsess, suhtluskanalid ja vastutajad. Nii jõuab iga leping kiiremini ettevalmistamise faasist allkirjastamiseni.Kasuta tehnoloogia abi ning pane paika kindel protsess, suhtluskanalid ja vastutajad. Nii jõuab iga leping kiiremini ettevalmistamise faasist allkirjastamiseni.
March 31, 2023
Kuidas oma lepinguid efektiivselt üle vaadata ja kinnitada?
Clock icon
Reading time about
7
min
Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.
March 1, 2023
Lepingu elutsükli alguspunkt: Lepingu loomine
Clock icon
Reading time about
10
min
CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida. CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida.
February 2, 2023
Millistest sammudest koosneb lepingu elutsükkel ning kuidas seda paremini hallata?
Clock icon
Reading time about
3
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata. Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata.
December 20, 2022
Kiirem lepingute loomine hulgitoimingute abil
Clock icon
Reading time about
2
min
Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?
December 13, 2022
Alusta töösuhet õige lepinguga
Clock icon
Reading time about
3
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada. Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada.
November 18, 2022
5 nõuannet Agrello kasutamiseks kaugtööd tegevatele meeskondadele
Clock icon
Reading time about
5
min
Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise. Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise.
November 11, 2022
Kasuta oma töötajate aega efektiivsemalt
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi. Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi.
October 21, 2022
Muudame allkirjastamise veel kiiremaks
Clock icon
Reading time about
4
min
Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.
September 30, 2022
Müügilepingute automatiseerimise viisid
Clock icon
Reading time about
10
min
Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid. Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid.
September 16, 2022
Milleks sõlmida müügilepinguid?
Clock icon
Reading time about
8
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min
Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente. Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente.
September 5, 2022
Loo lepingupõhja kasutades hulgaliselt dokumente
Clock icon
Reading time about
12
min
Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist. Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist.
September 2, 2022
5 head nippi, kuidas lepinguid nutikamalt allkirjastada
Clock icon
Reading time about
7
min
Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?
August 10, 2022
Milleks on vaja lepingute allkirjastamiseks eraldi platvormi?
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.
March 18, 2022
Automatiseeri lepingute loomise protsess läbi Agrello ja Pipedrive’i integratsiooni
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?
July 18, 2022
Lihtne ja kiire viis piiriüleste lepingute allkirjastamiseks
Clock icon
Reading time about
12
min
Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega. Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega.
January 7, 2022
Milleks oleks vaja lepingute halduseks omaette platvormi
Clock icon
Reading time about
8
min
Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.
April 19, 2022
Automatiseeri lepingute allkirjastamine Google Drive’i ja Zapieri ühendusega
Clock icon
Reading time about
15
min
December 13, 2021
5 põhjust miks valida Agrello
Clock icon
Reading time about
15
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk