Kuidas vältida lepinguhaldusega seotud riske?

Lepingud on kõikide ärialaste suhete aluseks ning nendega kaasneb palju rohkemat kui ainult sõlmitud kokkulepe. Alustades läbirääkimistest, kuni lepingute täitmiseni on lepinguhaldus läbiv teema, mis tagab nende ärisuhete kvaliteedi ja elujõu. Ka lepinguhaldusega kaasneb omajagu riske, mis vajavad tähelepanu selleks, et kaitsta ettevõtte huve ja arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Lepingud on kõikide ärialaste suhete aluseks ning nendega kaasneb palju rohkemat kui ainult sõlmitud kokkulepe. Alustades läbirääkimistest, kuni lepingute täitmiseni on lepinguhaldus läbiv teema, mis tagab nende ärisuhete kvaliteedi ja elujõu. Kuid lepinguhaldusega kaasneb ka omajagu riske, mis vajavad tähelepanu selleks, et kaitsta ettevõtte huve ja arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.  

Tavapärased lepinguhalduse riskid

Toome välja mõned kõige tavapärasemad lepinguhaldusega kaasnevad riskid, mida ettevõtted peaksid silmas pidama.

Mittetäielikud või ebatäpsed lepingud

Levinuim lepinguhalduse risk on ebatäpsete või mittetäielike lepingute loomine. On inimlik, et vahetevahel võib midagi olulist lepingu tekstist välja ununeda. Lepingud, millel puuduvad põhitingimused või mille sõnastus on vastuoluline, võivad aga põhjustada tülikaid vaidlusi ja juriidilisi probleeme.

Eeskirjade mittejärgimine‍

Nõuetele mittevastamisel võivad olla märkimisväärsed tagajärjed. Kui leping rikub kehtivaid seadusi, muutub see kehtetuks ja kaotab täitmisele pööratavuse. Asjaomastel osapooltel ei ole selle tingimuste alusel enam seaduslikke õigusi ega kohustusi. Seaduste täieliku järgimise tagamine on kehtivuse säilitamiseks ja kõigi osapoolte huvide kaitsmiseks ülioluline.

Ebaefektiivne suhtlus poolte vahel

Tõhus suhtlus läbi kokkulepitud suhtluskanalite on kogu lepinguhaldusprotsessi vältel ülioluline. Ebaefektiivse suhtluse tõttu võib läbirääkimistel ja ka hilisemal lepingu täitmisel kaasneda arusaamatusi, viivitusi ja muid probleeme, mis võivad lepingu täitmist ja ärisuhteid negatiivselt mõjutada.

Ebapiisav ülevaade lepingutingimustest

Pärast lepingu sõlmimist algab tegelikult kõige olulisem osa, milleks on lepingu täitmine ja seejuures on oluline jälgida täpselt lepingus kokku lepitud tingimusi ning tähtaegu. Selle tegemata jätmine võib põhjustada lepingu rikkumisi ja muid probleeme nagu näiteks leppetrahvid. Samuti võib tähtaja möödumisel jääda leping õigeaegselt uuendamata ning tuua kaasa uue lepingu sõlmimise kehvematel tingimustel.

Kuidas maandada lepinguhalduse riske?

Nende riskide käsitlemiseks ja minimeerimiseks on ettevõtetel soovitatav rakendada tõhusaid lepinguhalduse strateegiaid. Siin on mõned näpunäited, kuidas lepingutega seotud riske maandada.

Lepingupõhjade standardiseerimine

Efektiivseks lepingute ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks ning vigade vähendamiseks on ettevõtetel soovitatav rakendada standardiseeritud ja kooskõlastatud lepingupõhjasid. Lepingupõhjad on väärtuslikud tööriistad, mis aitavad kiiresti ja täpselt koostada standardtingimustel lepinguid. Üheks võimaluseks on lepingupõhjad üles laadida Agrello lepinguhalduse platvormile, kus lepingupõhjad on kõikidele lepingute ettevalmistamisega tegelevatele isikutele kättesaadavad ning neid saab korduvkasutada. Selliste lepingupõhjade kasutuselevõtuga saavad organisatsioonid protsessi kiirendada, vältida vigu ja maandada võimalikke riske.

Nõuetele vastavuse tagamine

Nõuetele vastavus on lepingu oluline nurgakivi. Selleks, et leping oleks vettpidav, peab see vastama ka seadusest tulenevatele nõuetele. Vältimaks erinevate õigusalaste probleemide tekkimist, on asjakohane konsulteerida õigusekspertidega. Eriti oluline on see näiteks rahvusvaheliste lepingute korral.

Efektiivne suhtlus

Selge ja tõhus suhtlus on kogu lepinguhaldusprotsessi vältel ülioluline. See hõlmab regulaarset suhtlust kõigi lepingu osapoolte vahel läbi kokkulepitud suhtluskanalite. Ainult nii saab kindel olla, et kõik osapooled on "ühel lainel" ja samas infoväljas.

Järelevalve lepingu täitmise üle

Lepingu järgimise tõhusaks monitoorimiseks tuleks ettevõttel välja töötada sujuvad protsessid. See tähendab näiteks, et lepingust tulenevate tähtaegade kohta on seatud meeldetuletused, info on kõigile kättesaadav ja ei ole kellegi isikliku postkasti kaduma läinud ning kohustusi täidetakse vastavalt lepingutingimustele. Paljud ettevõtted on leidnud, et lepingu elutsükli haldamise tööriistad, nagu Agrello, on selle protsessi toetamisel kasulikud ja võimaldavad efektiivset ülevaadet.

Kokkuvõte

On oluline, et ettevõtted mõistaksid lepinguhaldusega seotud riskide tähelepanuta jätmise võimalikke tagajärgi. Tagajärjed võivad olla kaugeleulatuvad, näiteks nagu kaotatud potentsiaalsed ärivõimalused ja ettevõtte maine kahju või materiaalselt tuntavad rahalised leppetrahvid. Lahendus nende riskide maandamiseks on aga lihtsam, kui võib tunduda. Võttes kasutusele lihtsustatud lepingu elutsükli haldamise lähenemisviisi, saavad ettevõtted nende väljakutsetega tõhusalt toime tulla. Seega, ärge laske lepinguhaldusega seotud keerukusel end tagasi hoida. Võtke meiega ühendust ja räägime, kuidas Agrello lihtsustatud lepingute haldamise lahendus võib just teie ettevõttele kasu tuua.

Harry Käsk

harry@agrello.io

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!
April 18, 2024
Miks koolid valivad e-allkirjastamise ja lepingu halduse tarkvaraks Agrello?
Clock icon
Reading time about
3
min
Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.
June 14, 2023
Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima
Clock icon
Reading time about
5
min
Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida. Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida.
June 8, 2023
Sissetulevate lepingute efektiivne organiseerimine
Clock icon
Reading time about
7
min
Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?
May 31, 2023
Muudetavad lepingupõhjad Agrello platvormil
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?
May 16, 2023
Jumalaga juristid! Kas nüüd hakkame lepinguid looma tehisintellekti abil?
Clock icon
Reading time about
7
min
Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.
May 5, 2023
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida
Clock icon
Reading time about
6
min
Kasuta tehnoloogia abi ning pane paika kindel protsess, suhtluskanalid ja vastutajad. Nii jõuab iga leping kiiremini ettevalmistamise faasist allkirjastamiseni.Kasuta tehnoloogia abi ning pane paika kindel protsess, suhtluskanalid ja vastutajad. Nii jõuab iga leping kiiremini ettevalmistamise faasist allkirjastamiseni.
March 31, 2023
Kuidas oma lepinguid efektiivselt üle vaadata ja kinnitada?
Clock icon
Reading time about
7
min
Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.
March 1, 2023
Lepingu elutsükli alguspunkt: Lepingu loomine
Clock icon
Reading time about
10
min
CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida. CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida.
February 2, 2023
Millistest sammudest koosneb lepingu elutsükkel ning kuidas seda paremini hallata?
Clock icon
Reading time about
3
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata. Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata.
December 20, 2022
Kiirem lepingute loomine hulgitoimingute abil
Clock icon
Reading time about
2
min
Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?
December 13, 2022
Alusta töösuhet õige lepinguga
Clock icon
Reading time about
3
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada. Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada.
November 18, 2022
5 nõuannet Agrello kasutamiseks kaugtööd tegevatele meeskondadele
Clock icon
Reading time about
5
min
Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise. Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise.
November 11, 2022
Kasuta oma töötajate aega efektiivsemalt
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi. Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi.
October 21, 2022
Muudame allkirjastamise veel kiiremaks
Clock icon
Reading time about
4
min
Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.
September 30, 2022
Müügilepingute automatiseerimise viisid
Clock icon
Reading time about
10
min
Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid. Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid.
September 16, 2022
Milleks sõlmida müügilepinguid?
Clock icon
Reading time about
8
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min
Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente. Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente.
September 5, 2022
Loo lepingupõhja kasutades hulgaliselt dokumente
Clock icon
Reading time about
12
min
Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist. Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist.
September 2, 2022
5 head nippi, kuidas lepinguid nutikamalt allkirjastada
Clock icon
Reading time about
7
min
Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?
August 10, 2022
Milleks on vaja lepingute allkirjastamiseks eraldi platvormi?
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.
March 18, 2022
Automatiseeri lepingute loomise protsess läbi Agrello ja Pipedrive’i integratsiooni
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?
July 18, 2022
Lihtne ja kiire viis piiriüleste lepingute allkirjastamiseks
Clock icon
Reading time about
12
min
Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega. Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega.
January 7, 2022
Milleks oleks vaja lepingute halduseks omaette platvormi
Clock icon
Reading time about
8
min
Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.
April 19, 2022
Automatiseeri lepingute allkirjastamine Google Drive’i ja Zapieri ühendusega
Clock icon
Reading time about
15
min
December 13, 2021
5 põhjust miks valida Agrello
Clock icon
Reading time about
15
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk