Miks koolid valivad e-allkirjastamise ja lepingu halduse tarkvaraks Agrello?

Viimasel ajal on väga mitmed Eesti koolid hakanud kasutama oma töölepingute allkirjastamiseks ja haldamiseks Agrello tarkvara. Mis on see, mis paneb koole eelistama Agrellot? Uurime seda Agrello äriarenduse juhilt Harry Käsk’ilt.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Viimasel ajal on mitmed koolid hakanud kasutama just Agrello tarkvara, mis on selle peamiseks põhjuseks?

Harry Kask: See on tõesti tõsi, et Agrellot on viimase poolteise kuu jooksul hakanud kasutama juba tosin erinevat kooli üle Eesti. Arvatavasti on sellel mitu erinevat põhjust, kuid eks oma osa on selles, et koolidel seisab just praegu ees suurem töölepingute uuendamise laine seoses õpetajate töötasude muutmisega.

Seda kõike käsitsi tehes kuluks lepingute uuendamisele meeletu aeg ja alati jääb  risk, et  võivad sisse lipsata eksimused ja apsakad.

Agrello lihtsalt kasutatavad integratsioonid Microsoft Wordi ja Exceliga võimaldavad kümneid töölepinguid uuendada loetud minutitega, ning see kõnetab koolirahvast.

Kas koolid on mingil moel erilised? Kas nende vajadused on spetsiifilised võrreldes ettevõtetega?

Harry: Koolid on kindlasti erilised organisatsioonid, kuid samas on mitmed nende väljakutsed

sarnased paljude väiksemate ja keskmiste suurusega ettevõtete omadega.

Üks eripära on see, et kooli kontoriosa võrreldes õpetajate/töötajate arvuga on väike. Üsna sageli on kogu koormus koolidirektoril ja tema abil. Just need paar inimest peavad ära tegema kogu paberitöö ja samal ajal suutma keskenduda veel ka põhitööle, ehk siis kooli toimimise tagamisele. Samas ei ole neil sellistIT eelarvet, et mingit suuremat-paremat-võimsamat tarkvara ostma hakata.

Sarnast probleemi on tegelikult märgata ka ettevõtetes, kus administratsiooni osa on õhuke ja töötajaid palju. Ka seal on üsna sagedane see, et mõne üksiku inimese õlul on kümnete ja sadade lepingute allkirjastamise ja hilisema haldamise korraldamine.

Nii sobibki neile hästi Agrello pakkumine, kus väga mõistliku kuutasu eest saab korraliku lepingute täitmise, allkirjastamise ja haldamise platvormi, mis oskab lugeda Exceli faile ja Wordi dokumendi põhjasid ja mõne klikiga luua kümneid lepinguid.

Mis on kõige tavalisemad küsimused e-allkirjastamise kohta, millega sinu poole pöördutakse?

Harry: Üks teema, millega minu poole sageli pöördutakse on seotud Agrello platvormil antavate allkirjade turvalisuse ja usaldusväärsusega. Mõnikord arvatakse, et see ainuke õige allkiri on DigiDocis ID-kaardiga allkirjastatud konteiner. Siis on hea selgitada, et ka Agrello toetab ID-kaardiga allkirjastamist, ja lisaks veel Smart-ID’d, Mobiil-ID’d ja isegi rootslaste Bank-ID’d, kui oleks vaja rootsist pärit rootsikeele õpetajaga tööleping allkirjastada.

Mis veelgi olulisem on see, et allkirjastamiseks ei pea minema kuskile arvuti taha ja hakkama mingit tarkvara paigaldama. Agrello platvorm saadab välja allkirjastamise kutse e-mailiga ja allkirjastaja saab allkirja anda kohe mobiilis, kui tal on Mobiil-ID või Smart-ID käepärast.

Sa oled toimetanud e-allkirjastamise valdkonnas juba päris kaua, mis sinu arvates turul praegu toimub ja kuhu sa Agrello paigutaksid?

Harry: Eesti turul on väga selgelt kolm suuremat platvormi, kes tegelevad allkirjastamise protsessi ja lepingute haldusega: Dokobit, Avokaado ja Agrello. Dokobiti lahendus sobib hästi, kui on vaja kiirelt allkirjastada üks või kaks faili ja siis edasi liikuda. Avokaado jällegi keskendub keeruliste ja suuremahuliste lepingute ettevalmistamisele - tõeliselt hea tööriist advokaatidele ja juristidele.

Agrello erineb väga selgelt neist mõlemast keskendudes sellele, et aidata ettevõtteid ja organisatsioone, kus lepinguid on juba mõnevõrra rohkem ja käsitsi toimetamine ei vea enam välja. Samas nendes organisatsioonides ei ole neid lepinguid ka nüüd nii palju, et hakata hiigelsuuri dokumendi- või lepinguhaldussüsteeme juurutama. Ehk siis Agrello sobib just neile, kes liiguvad käsitsi toimetamisest automatiseerimise suunas, kuid soovivad kasutada juba tuttavaid tööriistu, nagu Microsoft Excel ja Word.

Tuleme lõpetuseks tagasi koolide juurde. Millised on sinu arvates õppetunnid koolidest, mida ka ettevõtjatel tasuks kõrva taha panna?

Harry: Ma arvan, et peamine asi on see, et ei tohiks asju enda jaoks liiga keeruliseks mõelda. Nii nagu koolides nii ka ettevõtetes on iga sekund arvel. Mõnikord tuleb aga võtta see aeg, et vaadata, kas äkki saab lihtsate lahendustega oluliselt aega juurde võita.

Ma reaalselt näen iga päev, kuidas meie kasutajad teevad Agrello platvormi abilmõne päeva töö ära loetud tundidega. Ja ainus, mida neil vaja läks, oli 20-30 minutiline töötuba, kus näitasin kuidas Exceli ja Wordi abil Agrellos lepinguid luua ja allkirjastamiseks välja saata.

Ma näen kõrvalt, et su kalender on üha rohkem töötubasid juba täis...

Harry: On jah - aga veel on vabu kohti - nii, et klikkige aga julgelt siia lingile ja broneerige enda töötuba.

Harry’ga vestles Jarmo Tuisk, Agrello tootejuht.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
Üürilepinguga kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub üürileandjale maksma selle eest tasu (üüri).Üürilepinguga kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub üürileandjale maksma selle eest tasu (üüri).
September 22, 2022
Üüri- ja rendilepingutest
Clock icon
Reading time about
min
Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd...Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd...
September 22, 2022
Töölepingutest lähemalt
Clock icon
Reading time about
min
Tasuta kasutamise lepinguga kohustub üks isik (kasutusse andja) andma teisele isikule (kasutaja) üle eseme tasuta kasutamiseks. ‍Tasuta kasutamise lepinguga kohustub üks isik (kasutusse andja) andma teisele isikule (kasutaja) üle eseme tasuta kasutamiseks. ‍
September 22, 2022
Tasuta kasutamise lepingutest
Clock icon
Reading time about
min
Kasutuslepingud reguleerivad olukordi, kus üks isik võimaldab teisele isikule mingi tsiviilõiguse esemeks oleva asja, õiguse või muu hüve kasutamist. ‍Kasutuslepingud reguleerivad olukordi, kus üks isik võimaldab teisele isikule mingi tsiviilõiguse esemeks oleva asja, õiguse või muu hüve kasutamist. ‍
September 22, 2022
Mis on kasutuslepingud?
Clock icon
Reading time about
min
Võõrandamisleping on võlaõiguslik tehing, mille alusel üks isik kohustub võõrandama teatava vara teisele isikule. Lepingu objektiks võib olla mistahes õiguse objekt, mida saab üle anda ehk mille kuuluvust saab tehinguga muuta.Võõrandamisleping on võlaõiguslik tehing, mille alusel üks isik kohustub võõrandama teatava vara teisele isikule. Lepingu objektiks võib olla mistahes õiguse objekt, mida saab üle anda ehk mille kuuluvust saab tehinguga muuta.
September 22, 2022
Mis on võõrandamislepingud?
Clock icon
Reading time about
min
Töövõtulepingu puhul on lepingu poolteks tellija ja töövõtja ning lepingu sisuks on kokkulepitud tulemuse saavutamine – näiteks ehitada maja või õmmelda ülikond. ‍Töövõtulepingu puhul on lepingu poolteks tellija ja töövõtja ning lepingu sisuks on kokkulepitud tulemuse saavutamine – näiteks ehitada maja või õmmelda ülikond. ‍
September 22, 2022
Mis on töövõtuleping?
Clock icon
Reading time about
min
Müügilepingutega puutume me kõik kokku igapäevaselt. Sageli me isegi ei märka seda, et me oleme sõlminud müügilepingu.Müügilepingutega puutume me kõik kokku igapäevaselt. Sageli me isegi ei märka seda, et me oleme sõlminud müügilepingu.
September 22, 2022
Müügilepingutest lähemalt
Clock icon
Reading time about
min
Teenuse osutamise lepingu alusel osutab üks isik tasu ees või tasuta teisele isikule teenust.Teenuse osutamise lepingu alusel osutab üks isik tasu ees või tasuta teisele isikule teenust.
September 22, 2022
Mis on teenuse osutamise lepingud?
Clock icon
Reading time about
min
Käsundusleping on võlaõigusseaduse (VÕS) §-i 619 kohaselt kahe osapoole vaheline leping, mille järgi üks isik (käsundisaaja) kohustub osutama teisele isikule ...Käsundusleping on võlaõigusseaduse (VÕS) §-i 619 kohaselt kahe osapoole vaheline leping, mille järgi üks isik (käsundisaaja) kohustub osutama teisele isikule ...
September 22, 2022
Mis on käsundusleping?
Clock icon
Reading time about
min
Frantsiisilepinguga kohustub üks isik (frantsiisiandja) andma teisele isikule (frantsiisivõtja) õiguse kasutada frantsiisivõtja majandus- või kutsetegevuses frantsiisiandjale kuuluvate õiguste ja teabe kogumit...Frantsiisilepinguga kohustub üks isik (frantsiisiandja) andma teisele isikule (frantsiisivõtja) õiguse kasutada frantsiisivõtja majandus- või kutsetegevuses frantsiisiandjale kuuluvate õiguste ja teabe kogumit...
September 22, 2022
Frantsiisilepingutest
Clock icon
Reading time about
min
Krediidilepingu esemeks ei pea ilmtingimata olema raha, nii näeb seadusandja ette, et lepingu esemeks võib olla ka tasuline maksetähtpäeva edasilükkamine, liising või muu abi finantseerimisel.Krediidilepingu esemeks ei pea ilmtingimata olema raha, nii näeb seadusandja ette, et lepingu esemeks võib olla ka tasuline maksetähtpäeva edasilükkamine, liising või muu abi finantseerimisel.
September 22, 2022
Krediidilepingutest
Clock icon
Reading time about
min
Laenulepinguga kohustub üks isik (laenuandja) andma teisele isikule (laenusaaja) rahasumma või asendatava asja (laen), laenusaaja aga kohustub tagasi maksma sama rahasumma või tagastama sama liiki asja samas koguses ja sama kvaliteediga.Laenulepinguga kohustub üks isik (laenuandja) andma teisele isikule (laenusaaja) rahasumma või asendatava asja (laen), laenusaaja aga kohustub tagasi maksma sama rahasumma või tagastama sama liiki asja samas koguses ja sama kvaliteediga.
September 22, 2022
Laenulepingutest
Clock icon
Reading time about
min
Liisinguleping on segatüübiline leping, mis koosneb kasutus-, võõrandamis- ja käsunduslepingu elementidest, kuid eelkõige on tegemist krediidilepinguga.Liisinguleping on segatüübiline leping, mis koosneb kasutus-, võõrandamis- ja käsunduslepingu elementidest, kuid eelkõige on tegemist krediidilepinguga.
September 22, 2022
Liisingulepingutest
Clock icon
Reading time about
min
Litsentsilepingu õiguslik definitsioon määratleb selle lepinguliigile omased tunnused, mille abil saab eristada seda teistest kasutuslepingutest.Litsentsilepingu õiguslik definitsioon määratleb selle lepinguliigile omased tunnused, mille abil saab eristada seda teistest kasutuslepingutest.
September 22, 2022
Litsentsilepingutest
Clock icon
Reading time about
min
Leping on tehing kahe või enama inimese (lepingu poole) vahel, milles lepingupooled lubavad või mõlemad lepingupooled lubavad midagi teha või tegemata jätta.Leping on tehing kahe või enama inimese (lepingu poole) vahel, milles lepingupooled lubavad või mõlemad lepingupooled lubavad midagi teha või tegemata jätta.
September 22, 2022
Lepingutest üldiselt
Clock icon
Reading time about
min
Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.
June 14, 2023
Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima
Clock icon
Reading time about
5
min
Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida. Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida.
June 8, 2023
Sissetulevate lepingute efektiivne organiseerimine
Clock icon
Reading time about
7
min
Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?
May 31, 2023
Muudetavad lepingupõhjad Agrello platvormil
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.
May 25, 2023
Kuidas vältida lepinguhaldusega seotud riske?
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?
May 16, 2023
Jumalaga juristid! Kas nüüd hakkame lepinguid looma tehisintellekti abil?
Clock icon
Reading time about
7
min
Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.
May 5, 2023
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida
Clock icon
Reading time about
6
min
Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.
March 1, 2023
Lepingu elutsükli alguspunkt: Lepingu loomine
Clock icon
Reading time about
10
min
Tiimide koostöövõimalused on veelgi mugavamad Agrello workspace funktsionaalsusega. Lae üles lepingupõhjad ja loo oma ettevõttele keskne contract hub. Tiimide koostöövõimalused on veelgi mugavamad Agrello workspace funktsionaalsusega. Lae üles lepingupõhjad ja loo oma ettevõttele keskne contract hub.
February 13, 2023
Agrello Workspace muudab tiimi koostöö mugavamaks
Clock icon
Reading time about
4
min
CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida. CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida.
February 2, 2023
Millistest sammudest koosneb lepingu elutsükkel ning kuidas seda paremini hallata?
Clock icon
Reading time about
3
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Loe, mis muutus Agrello platvormil aastal 2022, millised uuendused ja uued funktsionaalsused meie lepinguhalduse platvormil kättesaadavad on.Loe, mis muutus Agrello platvormil aastal 2022, millised uuendused ja uued funktsionaalsused meie lepinguhalduse platvormil kättesaadavad on.
December 23, 2022
Tagasivaade 2022. aastale
Clock icon
Reading time about
4
min
Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata. Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata.
December 20, 2022
Kiirem lepingute loomine hulgitoimingute abil
Clock icon
Reading time about
2
min
Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?
December 13, 2022
Alusta töösuhet õige lepinguga
Clock icon
Reading time about
3
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Loe Agrello muljeid Äripäeva Praktilise Bürootöö konverentsilt ning Soomes toimunud suurelt startup ürituselt Slush 2022Loe Agrello muljeid Äripäeva Praktilise Bürootöö konverentsilt ning Soomes toimunud suurelt startup ürituselt Slush 2022
December 2, 2022
Novembri konverentsid
Clock icon
Reading time about
4
min
Agrello had a busy November attending conferences, sharing their insights and meeting with partners. Get the full details in this post.Agrello had a busy November attending conferences, sharing their insights and meeting with partners. Get the full details in this post.
December 2, 2022
A busy November full of conferences
Clock icon
Reading time about
4
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada. Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada.
November 18, 2022
5 nõuannet Agrello kasutamiseks kaugtööd tegevatele meeskondadele
Clock icon
Reading time about
5
min
Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise. Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise.
November 11, 2022
Kasuta oma töötajate aega efektiivsemalt
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi. Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi.
October 21, 2022
Muudame allkirjastamise veel kiiremaks
Clock icon
Reading time about
4
min
Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.
September 30, 2022
Müügilepingute automatiseerimise viisid
Clock icon
Reading time about
10
min
Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid. Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid.
September 16, 2022
Milleks sõlmida müügilepinguid?
Clock icon
Reading time about
8
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk