Milleks sõlmida müügilepinguid?

Tülikas asjaajamine võiks olla oluliselt lihtsam, kui kasutada sobilikku tööriista. Anname hea ülevaate kuidas muuta müügilepingute sõlmimisega seonduv võimalikult mugavaks.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Mis on müügileping ja milleks neid sõlmida?

Lepingute laiemaks eesmärgiks on uue kliendisuhte osapoolte õiguste ja kohustuste määratlemine. Müügilepingu puhul nõustub üks osapool teisele kindlaksmääratud tingimustel toote või teenuse üle andma ning klient kohustub selle eest tasuma. Just korrektselt sõlmitud müügilepingud tagavad sujuvad kliendisuhted ning aitavad vältida arusaamatusi ja konflikte.

Paraku esineb praktikas väga palju seda, et müügilepingud või konfidentsiaalsuslepingud jäävad erinevatel põhjustel sõlmimata ning müük toimub arve alusel. Jaeklientide puhul on selline lähenemine õigustatud, kuid ettevõttelt-ettevõttele müügi korral oleks kasulik sõlmida korrektne müügileping.

Miks müügilepingud sõlmimata jäävad?


Mõned põhjused, miks müügilepingud sõlmimata jäävad on kindlasti seotud asjaajamise keerukusega. Mõlemad pooled on küll huvitatud, et müügileping saaks sõlmitud, kuid keegi ei soovi sellele liialt aega kulutada. Lepingu ettevalmistaja peab lepingupõhja välja otsima, ajakohastama, kliendiinfoga täitma ja õigetele inimestele allkirjastamisele saatma.

Ka kliendi jaoks võib lepingu allkirjastamine olla üsna tülikas, sest see nõuab temalt eraldi arvuti taha istumist ning digiallkirjastamisele pühendumist. Selles punktis võibki juhtuda, et otsustatakse edasi liikuda ilma kehtiva müügilepinguta. Kõik võib ka ilma lepinguta sujuvalt minna, kuid ettenägematute asjaolude suhtes ei ole ükski pool kaitstud, seega tasub mõelda kuidas müügilepingute sõlmimine mõlema poole jaoks mugavamaks muuta.

Millist kasu saab sinu ettevõte müügilepingute sõlmimisest?


1. Ühtne arusaam kokkulepitust

Lepingupoolte vahelised õigused ja kohustused on lepingus selgelt välja toodud ning väheneb arusaamatuste oht. Müügilepingus on kirjas kõik olulised tingimused, millest sa suulise kokkuleppe või e-kirjavahetuse teel ei pruugi alati klienti informeerida. Müügilepingu alusel saab kogu meeskond sujuvalt töötada ning vajadusel tingimused lepingust üle vaadata, ilma et peaks uuesti kõikide osapooltega suhtlema ning vastuseid otsima.

2. Väheneb tehingute läbikukkumise oht

Müügimehe jaoks on oluline tehing võimalikult kiiresti allkirjastada. Kohtumisel tehtud suulised pakkumised ja kokkulepped tuleb muuta vettpidavaks. Kui allkirjastamise protsess on liiga keeruline, võib tehing siiski läbi kukkuda. Seetõttu on oluline mõelda kliendikogemusele ja viia kogu tehingu sõlmimine näiteks mugavale allkirjastamise platvormile.

3. Jätad professionaalsema mulje

Korras ja läbipaistev asjaajamine ning selle tähtsaks pidamine jätab sinu ettevõttest koostööpartneritele ja klientidele professionaalsema mulje. Korrektse müügi- või raamlepingu sõlmimine näitab ka seda, et austad oma klienti ning teievahelisi kokkuleppeid. Professionaalse mulje loomisele aitab kaasa lepingute allkirjastamiseks mõeldud keskkonna kasutamine.  Selle kõige tulemusel kujuneb suurema tõenäosusega välja pikaajaline ja kasumlik kliendisuhe.

4. Pikaajalised müügilepingud annavad ettevõttele väärtust

B2B müügi puhul aitavad ettevõtte väärtust hinnata pikaajalised raam- või krediidilepingud. Nende põhjal saab ülevaate, kui hästi on ettevõte võimeline omapoolseid kohustusi täitma ning kliente hoidma. Samuti on võimalik korrektsete müügilepingute abil tõendada ettevõtte käibe päritolu, et vältida segadusi ja küsimusi. See kõik on kasuks näiteks ettevõtte müügi puhul.

Kuidas muuta müügilepingute sõlmimisega seonduv võimalikult mugavaks?

Tülikas asjaajamine võiks olla oluliselt lihtsam, kui kasutada sobilikku tööriista. Üheks selliseks variandiks on Agrello platvorm, mis võimaldab mugavalt lepinguid hallata ja allkirjastada. Agrello ei tee müügitööd sinu eest ära, aga kui müügitöö on tehtud, siis aitab Agrello kogu kaasneva paberimajanduse ära organiseerida.

Automatiseeri lepingute ettevalmistamine

Kui müügilepingu põhi on enamjaolt sama ning muutuvad vaid seal sees olevad kliendiandmed ja tingimused, siis tasuks see muuta täidetavaks lepingupõhjaks. Agrello platvormil on võimalik kasutada oma olemasolevat Microsoft Wordis ettevalmistatud müügilepingut ja luua sellest taaskasutatav täidetavate väljadega lepingupõhi. Dokumendi teksti sisse tuleb märkida loogeliste sulgudega väljade asukohad, mida saab hiljem Agrello platvormil täita. Peale ühekordset lepingupõhja ettevalmistamist saab kõiki lepinguid alustada ja ette valmistada Agrello platvormilt lahkumata. Vajadusel saad Agrello ühendada ka oma CRM tööriistaga, näiteks Pipedrivega ning lepinguid sealsete andmete põhjal automaatselt luua.

Kontrolli allkirjastamise protsessi

Peale lepingu ettevalmistamist saab Agrello platvormil selle mõne klikiga allkirjastamiseks laiali saata. Klient saab kutse allkirjastamiseks ning ei pea dokumenti oma arvutisse allkirjastamise jaoks alla laadima, vaid saab seda mugavalt teha Agrello keskkonnas, kasutades Agrello allkirja, Smart-ID või Mobiil-ID lahendust.

Allkirjastamise platvormi kasutamine aitab pakkuda mugavat kliendikogemust, mis on oluline osa tugevate kliendisuhete loomisel. Seejuures omad sina vahetut ülevaadet allkirjastamise protsessist, sest saad teavitusi selle kohta kui klient on dokumendi kätte saanud ja aktsepteerinud ning allkirjastanud. Iseendale on võimalik ka meeldetuletusi seada, nii saad klientidele aegsasti allkirjastamist meelde tuletada, juhul kui nad seda veel teinud ei ole.

Organiseeri oma müügilepingud

Kuna lepingute ettevalmistamine ja allkirjastamine toimub ühes keskkonnas, siis puudub võimalus, et dokumendid jääksid kellegi isiklikku mailboxi või arvutisse. Selleks, et paberimajandus oleks korras, võiks kõik müügilepingud Agrello platvormil organiseerida kliendi või projekti järgi kaustadesse. Mõned lepingud vajavad aeg-ajalt uuendamist ja selle jaoks saab iseendale meeldetuletusi panna, et ei unustaks lepinguid õigeaegselt üle vaadata. Vastavalt vajadusele saab kaustadele ligipääse anda ka oma kolleegidele.

Kui sinu ettevõtte müügimeeskonnal oleks vaja müügilepingute sõlmimisel ja organiseerimisel abi, siis tule proovi ise järele luues endale esialgu Agrellos konto. Kui sul tekib küsimusi, siis oleme sulle toeks.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!
April 18, 2024
Miks koolid valivad e-allkirjastamise ja lepingu halduse tarkvaraks Agrello?
Clock icon
Reading time about
3
min
Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.
September 19, 2023
Evolutsioon allkirjastamises - paberilt digitaalsele
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe, kuidas Agrello platvormil mugavalt ASiC konteineri sisuga tutvuda ning seeläbi allkirjastamise protsessi efektiivsemaks muuta. Loe, kuidas Agrello platvormil mugavalt ASiC konteineri sisuga tutvuda ning seeläbi allkirjastamise protsessi efektiivsemaks muuta.
June 21, 2023
ASiC'u ja Agrello topeltjõud: kuidas panna inimesed päriselt dokumente läbi lugema?
Clock icon
Reading time about
5
min
Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.
June 14, 2023
Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima
Clock icon
Reading time about
5
min
Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida. Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida.
June 8, 2023
Sissetulevate lepingute efektiivne organiseerimine
Clock icon
Reading time about
7
min
Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?
May 31, 2023
Muudetavad lepingupõhjad Agrello platvormil
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.
May 25, 2023
Kuidas vältida lepinguhaldusega seotud riske?
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?
May 16, 2023
Jumalaga juristid! Kas nüüd hakkame lepinguid looma tehisintellekti abil?
Clock icon
Reading time about
7
min
Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.
May 5, 2023
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe lähemalt, kuidas kiirelt ja turvaliselt allkirjastada kõik oma PDF-dokumendid, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud PAdES digitaalset allkirja. Loe lähemalt, kuidas kiirelt ja turvaliselt allkirjastada kõik oma PDF-dokumendid, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud PAdES digitaalset allkirja.
April 17, 2023
Allkirjasta oma dokumendid turvaliselt PAdES allkirjaga
Clock icon
Reading time about
5
min
Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.
March 1, 2023
Lepingu elutsükli alguspunkt: Lepingu loomine
Clock icon
Reading time about
10
min
CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida. CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida.
February 2, 2023
Millistest sammudest koosneb lepingu elutsükkel ning kuidas seda paremini hallata?
Clock icon
Reading time about
3
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata. Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata.
December 20, 2022
Kiirem lepingute loomine hulgitoimingute abil
Clock icon
Reading time about
2
min
Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?
December 13, 2022
Alusta töösuhet õige lepinguga
Clock icon
Reading time about
3
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada. Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada.
November 18, 2022
5 nõuannet Agrello kasutamiseks kaugtööd tegevatele meeskondadele
Clock icon
Reading time about
5
min
Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise. Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise.
November 11, 2022
Kasuta oma töötajate aega efektiivsemalt
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi. Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi.
October 21, 2022
Muudame allkirjastamise veel kiiremaks
Clock icon
Reading time about
4
min
Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.
September 30, 2022
Müügilepingute automatiseerimise viisid
Clock icon
Reading time about
10
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min
Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente. Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente.
September 5, 2022
Loo lepingupõhja kasutades hulgaliselt dokumente
Clock icon
Reading time about
12
min
Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist. Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist.
September 2, 2022
5 head nippi, kuidas lepinguid nutikamalt allkirjastada
Clock icon
Reading time about
7
min
Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?
August 10, 2022
Milleks on vaja lepingute allkirjastamiseks eraldi platvormi?
Clock icon
Reading time about
6
min
Lepingute digitaalsel haldamisel on mitmeid boonuseid, siin on 10 põhjust miks just Agrello on sinu ettevõttele parim partner. Lepingute digitaalsel haldamisel on mitmeid boonuseid, siin on 10 põhjust miks just Agrello on sinu ettevõttele parim partner.
August 5, 2022
10 põhjust, miks valida Agrello oma lepingute digitaalseks haldamiseks
Clock icon
Reading time about
10
min
Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.
March 18, 2022
Automatiseeri lepingute loomise protsess läbi Agrello ja Pipedrive’i integratsiooni
Clock icon
Reading time about
5
min
Läbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikigaLäbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikiga
July 29, 2022
Kuidas Agrello ja Exceliga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente?
Clock icon
Reading time about
18
min
Kuidas oma wordis ette valmistatud lepingupõhjad efektiivsemalt tööle panna läbi Agrello platvormi.Kuidas oma wordis ette valmistatud lepingupõhjad efektiivsemalt tööle panna läbi Agrello platvormi.
July 8, 2022
Kuidas Microsoft Wordis lepingud allkirjastamiseks ette valmistada?
Clock icon
Reading time about
12
min
Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?
July 18, 2022
Lihtne ja kiire viis piiriüleste lepingute allkirjastamiseks
Clock icon
Reading time about
12
min
Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega. Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega.
January 7, 2022
Milleks oleks vaja lepingute halduseks omaette platvormi
Clock icon
Reading time about
8
min
Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.
April 19, 2022
Automatiseeri lepingute allkirjastamine Google Drive’i ja Zapieri ühendusega
Clock icon
Reading time about
15
min
December 13, 2021
5 põhjust miks valida Agrello
Clock icon
Reading time about
15
min
Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi. Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi.
March 4, 2022
Allkirjasta Agrello platvormil kasutades Smart-ID või Mobiil-ID lahendusi
Clock icon
Reading time about
10
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk