September 16, 2022

Milleks sõlmida müügilepinguid?

Clock icon
Reading time about
8
minutes
Milleks sõlmida müügilepinguid?

Mis on müügileping ja milleks neid sõlmida?

Lepingute laiemaks eesmärgiks on uue kliendisuhte osapoolte õiguste ja kohustuste määratlemine. Müügilepingu puhul nõustub üks osapool teisele kindlaksmääratud tingimustel toote või teenuse üle andma ning klient kohustub selle eest tasuma. Just korrektselt sõlmitud müügilepingud tagavad sujuvad kliendisuhted ning aitavad vältida arusaamatusi ja konflikte.

Paraku esineb praktikas väga palju seda, et müügilepingud või konfidentsiaalsuslepingud jäävad erinevatel põhjustel sõlmimata ning müük toimub arve alusel. Jaeklientide puhul on selline lähenemine õigustatud, kuid ettevõttelt-ettevõttele müügi korral oleks kasulik sõlmida korrektne müügileping.

Miks müügilepingud sõlmimata jäävad?


Mõned põhjused, miks müügilepingud sõlmimata jäävad on kindlasti seotud asjaajamise keerukusega. Mõlemad pooled on küll huvitatud, et müügileping saaks sõlmitud, kuid keegi ei soovi sellele liialt aega kulutada. Lepingu ettevalmistaja peab lepingupõhja välja otsima, ajakohastama, kliendiinfoga täitma ja õigetele inimestele allkirjastamisele saatma.

Ka kliendi jaoks võib lepingu allkirjastamine olla üsna tülikas, sest see nõuab temalt eraldi arvuti taha istumist ning digiallkirjastamisele pühendumist. Selles punktis võibki juhtuda, et otsustatakse edasi liikuda ilma kehtiva müügilepinguta. Kõik võib ka ilma lepinguta sujuvalt minna, kuid ettenägematute asjaolude suhtes ei ole ükski pool kaitstud, seega tasub mõelda kuidas müügilepingute sõlmimine mõlema poole jaoks mugavamaks muuta.

Millist kasu saab sinu ettevõte müügilepingute sõlmimisest?


1. Ühtne arusaam kokkulepitust

Lepingupoolte vahelised õigused ja kohustused on lepingus selgelt välja toodud ning väheneb arusaamatuste oht. Müügilepingus on kirjas kõik olulised tingimused, millest sa suulise kokkuleppe või e-kirjavahetuse teel ei pruugi alati klienti informeerida. Müügilepingu alusel saab kogu meeskond sujuvalt töötada ning vajadusel tingimused lepingust üle vaadata, ilma et peaks uuesti kõikide osapooltega suhtlema ning vastuseid otsima.

2. Väheneb tehingute läbikukkumise oht

Müügimehe jaoks on oluline tehing võimalikult kiiresti allkirjastada. Kohtumisel tehtud suulised pakkumised ja kokkulepped tuleb muuta vettpidavaks. Kui allkirjastamise protsess on liiga keeruline, võib tehing siiski läbi kukkuda. Seetõttu on oluline mõelda kliendikogemusele ja viia kogu tehingu sõlmimine näiteks mugavale allkirjastamise platvormile.

3. Jätad professionaalsema mulje

Korras ja läbipaistev asjaajamine ning selle tähtsaks pidamine jätab sinu ettevõttest koostööpartneritele ja klientidele professionaalsema mulje. Korrektse müügi- või raamlepingu sõlmimine näitab ka seda, et austad oma klienti ning teievahelisi kokkuleppeid. Professionaalse mulje loomisele aitab kaasa lepingute allkirjastamiseks mõeldud keskkonna kasutamine.  Selle kõige tulemusel kujuneb suurema tõenäosusega välja pikaajaline ja kasumlik kliendisuhe.

4. Pikaajalised müügilepingud annavad ettevõttele väärtust

B2B müügi puhul aitavad ettevõtte väärtust hinnata pikaajalised raam- või krediidilepingud. Nende põhjal saab ülevaate, kui hästi on ettevõte võimeline omapoolseid kohustusi täitma ning kliente hoidma. Samuti on võimalik korrektsete müügilepingute abil tõendada ettevõtte käibe päritolu, et vältida segadusi ja küsimusi. See kõik on kasuks näiteks ettevõtte müügi puhul.

Kuidas muuta müügilepingute sõlmimisega seonduv võimalikult mugavaks?

Tülikas asjaajamine võiks olla oluliselt lihtsam, kui kasutada sobilikku tööriista. Üheks selliseks variandiks on Agrello platvorm, mis võimaldab mugavalt lepinguid hallata ja allkirjastada. Agrello ei tee müügitööd sinu eest ära, aga kui müügitöö on tehtud, siis aitab Agrello kogu kaasneva paberimajanduse ära organiseerida.

Automatiseeri lepingute ettevalmistamine

Kui müügilepingu põhi on enamjaolt sama ning muutuvad vaid seal sees olevad kliendiandmed ja tingimused, siis tasuks see muuta täidetavaks lepingupõhjaks. Agrello platvormil on võimalik kasutada oma olemasolevat Microsoft Wordis ettevalmistatud müügilepingut ja luua sellest taaskasutatav täidetavate väljadega lepingupõhi. Dokumendi teksti sisse tuleb märkida loogeliste sulgudega väljade asukohad, mida saab hiljem Agrello platvormil täita. Peale ühekordset lepingupõhja ettevalmistamist saab kõiki lepinguid alustada ja ette valmistada Agrello platvormilt lahkumata. Vajadusel saad Agrello ühendada ka oma CRM tööriistaga, näiteks Pipedrivega ning lepinguid sealsete andmete põhjal automaatselt luua.

Kontrolli allkirjastamise protsessi

Peale lepingu ettevalmistamist saab Agrello platvormil selle mõne klikiga allkirjastamiseks laiali saata. Klient saab kutse allkirjastamiseks ning ei pea dokumenti oma arvutisse allkirjastamise jaoks alla laadima, vaid saab seda mugavalt teha Agrello keskkonnas, kasutades Agrello allkirja, Smart-ID või Mobiil-ID lahendust.

Allkirjastamise platvormi kasutamine aitab pakkuda mugavat kliendikogemust, mis on oluline osa tugevate kliendisuhete loomisel. Seejuures omad sina vahetut ülevaadet allkirjastamise protsessist, sest saad teavitusi selle kohta kui klient on dokumendi kätte saanud ja aktsepteerinud ning allkirjastanud. Iseendale on võimalik ka meeldetuletusi seada, nii saad klientidele aegsasti allkirjastamist meelde tuletada, juhul kui nad seda veel teinud ei ole.

Organiseeri oma müügilepingud

Kuna lepingute ettevalmistamine ja allkirjastamine toimub ühes keskkonnas, siis puudub võimalus, et dokumendid jääksid kellegi isiklikku mailboxi või arvutisse. Selleks, et paberimajandus oleks korras, võiks kõik müügilepingud Agrello platvormil organiseerida kliendi või projekti järgi kaustadesse. Mõned lepingud vajavad aeg-ajalt uuendamist ja selle jaoks saab iseendale meeldetuletusi panna, et ei unustaks lepinguid õigeaegselt üle vaadata. Vastavalt vajadusele saab kaustadele ligipääse anda ka oma kolleegidele.

Kui sinu ettevõtte müügimeeskonnal oleks vaja müügilepingute sõlmimisel ja organiseerimisel abi, siis tule proovi ise järele luues endale esialgu Agrellos konto. Kui sul tekib küsimusi, siis oleme sulle toeks.

Allkirjastamine
Lepinguhaldus

Want to know more before starting?

You can discover Agrello for yourself by creating a trial account. To make sure you don't miss anything, get in touch with us and we'll show you how our contract management platform saves you time, money and administrative efforts. This way you can focus on what you do best.
Get in touch

Agrellol on üle maailma 90 000+ kasutajat

Agrello eesmärgiks on pakkuda dokumendihalduse ja digiallkirjastamise platvormi, mis oleks hõlpsasti kasutatav igaühele. Lihtsus, kasutajamugavus ja kiirus on just need peamised omadused, mis on tänaseks võitnud tuhandete inimeste südamed erinevates riikides üle maailma.
Võta meiega ühendust