Millistest sammudest koosneb lepingu elutsükkel ning kuidas seda paremini hallata?

Agrello lepinguhalduse platvormile lisandunud hulgaliselt funktsionaalsusi, mis aitavad mugavalt manööverdada läbi terve lepingu elutsükli.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Kui varasemalt oleme põhirõhu pannud sellele, et Agrello on suurepärane tööriist dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks, siis nüüdseks on meie lepinguhalduse platvormile lisandunud hulgaliselt funktsionaalsusi, mis aitavad mugavalt manööverdada läbi terve lepingu elutsükli. Digitaalne allkirjastamine ja Agrello allkiri jääb endiselt üheks keskseks funktsionaalsuseks meie platvormil, kuid uues blogiartiklite sarjas soovime lisaks allkirjastamisele katta ära ka muud lepingu elutsükli osad ning tuua välja erinevaid nippe, kuidas Agrello abiga seda sujuvamalt hallata.

Mis on lepingu elutsükli haldus?

Lepingu elutsükli haldus ehk CLM (Contract Lifecycle Management) on viimasel ajal populaarne teema, mis hõlmab endas etappe lepingu ettevalmistamisest allkirjastamise ja hoiustamiseni. Sinna hulka kuuluvad lepingute loomine, läbirääkimine, hoiustamine, lepingust tulenevate kohustuste täitmise jälgimine  ja lepingutingimustele vastavuse kontroll.

Lepingu elutsüklit ja selle põhietappe illustreerib alltoodud joonis.

Contract lifecycle Management

1. Läbirääkimised enne lepingu sõlmimist

Lepingu elutsükli esimeseks sammuks ning punktiks kust kõik alguse saab on läbirääkimised. Selleks, et saaks üldse lepingut luua on vaja mingisugust kokkulepet osapoolte vahel. See võib olla ükskõik mis, näiteks töösuhte alustamiseks tehtud tööpakkumine töölepingu sõlmimiseks või kokkulepe kaupade ostuks-müügiks, millele järgneb ostu-müügi leping.

2. Lepingu ettevalmistamine

Teise sammuna kirjutatakse esimeses etapis kokku lepitud tingimused kirjalikult üles ning nendest moodustub lepingu tekst. Ettevalmistamiseks kasutatakse enamasti mõnda tekstitöötluse programmi, näiteks Microsoft Word või Google Docs. Tihti on selles etapis abiks advokaadid või juristid, kuid vastavate lepingupõhjade olemasolu korral on selleks võimeline ka iga teine kontoritöötaja ja sageli valmistavadki lepinguid ette just assistendid, müügimeeskonna liikmed või personalispetsialistid.

3. Lepingu ülevaatus ja kinnitamine

Enne lepingu allkirjastamist käib see tavaliselt mitmete silmapaaride alt läbi, sealhulgas juristid, juhid või teised asjassepuutuvad osapooled. See tagab lepingu korrektsuse, vähendab vigade hulka ning ebasoovitud tagajärgi ettevõttele.

4. Dokumentide allkirjastamine

Kui leping on eelnevad kolm etappi läbinud, on see valmis allkirjastamiseks. Selleks on mitmeid mooduseid, mõnes organisatsioonis eelistatakse endiselt lepingute allkirjastamist paberi ja pastakaga, kuid tänapäevasem ja mugavam on leida mõni sobilik digiallkirjastamise lahendus. Olenevalt riigist ja sõlmitava lepingu tüübist tuleb ettevõttel otsustada, millist allkirjastamise meetodit kasutada. Mõnel pool on töölepingute sõlmimiseks nõutud kvalifitseeritud digiallkiri, kuid tavapäraste ärilepingute jaoks on igasugune digitaalne allkiri sobilik.

5. Lepingute ja dokumentide administreerimine

Administreerimise all võime mõelda mitut erinevat asja, kuid üheks põhiliseks on lepingu hoiustamine. Sinna alla võib kuuluda ka dokumentide sorteerimine vastavalt oma eelistustele kaustadesse või alamkaustadesse ning nende jagamine asjassepuutuvate osapooltega. Ka meeldetuletuste lisamine lepinguga seotud lõpukuupäevadele ning dokumendi staatuse jälgimine on dokumendi administreerimise osaks.

6. Kohustuste ülevaatamine ja lepingu uuendamine/lõpetamine

Viimases lepingu elutsükli etapis võib ettevõte lepingut uuesti üle vaatama hakata, sest leping on kas lõppemas või vajab uuendamist. Kui leping on üle vaadatud, siis võib ettevõte otsustada lepingut samadel tingimustel uuendada, lepingu lõpetada või uuesti läbi rääkida ning uutel tingimustel sõlmida. Uute läbirääkimiste kasuks otsustamisel algab lepingu elutsükkel uuesti esimesest etapist ning läheb uuele ringile ja läbib taas kõik väljatoodud etapid.

Lepinguhalduse süsteemid

Kuigi neljandas etapis tõime välja, et osad ettevõtted eelistavad endiselt lepinguid paberil hallata, siis on sellise töökorralduse puhul lepingu elutsüklit kui tervikut keerukam hallata, sest sujuva töövoo rikub dokumentide väljaprintimine ja skanneerimine. Tänapäeval on see täiesti ebavajalik etapp, sest turul on mitmeid digitaalseid lahendusi, mis aitavad luua oluliselt mugavama ja kiirema protsessi.

Toome välja mõned punktid, kus lepinguhalduse platvorm võib lisandväärtust luua:

  • Lepingu loomine
  • Läbirääkimiste ja kinnitamise töövoo haldus
  • Lepingute hoiustamine
  • Lepingute otsimine
  • Lepingute analüüs ja riskihindamine
  • Lepingute uuendamineValides oma ettevõttele sobilikku lepinguhalduse platvormi tuleks silmas pidada organisatsiooni suurust, dokumentidega kokkupuutuvate kasutajate arvu, lepingute mahtu igas kuus ning eelarvet.

Agrello blogiartiklite sarjas käime detailsemalt läbi kõik lepingu elutsükli etapid ning proovime välja tuua kõige olulisemad aspektid, kuidas Agrello saab abiks olla. Meil on mitmeid lepinguhaldusega seotud funktsionaalsusi, mis aitavad lepinguid kiiremini sõlmida, paremini organiseerida ning lepingutega seotud töövooge automatiseerida.

Loe ka meie järgnevaid artikleid, et saada hea tervikpilt, mida Agrello pakub. Kui soovid kohe proovida, siis tee omale kohe tasuta konto või võta ühendust harry@agrello.org ning teeme sulle personaalse sissejuhatuse ja aitame asjaga pihta hakata.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!
April 18, 2024
Miks koolid valivad e-allkirjastamise ja lepingu halduse tarkvaraks Agrello?
Clock icon
Reading time about
3
min
Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.
June 14, 2023
Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima
Clock icon
Reading time about
5
min
Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida. Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida.
June 8, 2023
Sissetulevate lepingute efektiivne organiseerimine
Clock icon
Reading time about
7
min
Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?
May 31, 2023
Muudetavad lepingupõhjad Agrello platvormil
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.
May 25, 2023
Kuidas vältida lepinguhaldusega seotud riske?
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?
May 16, 2023
Jumalaga juristid! Kas nüüd hakkame lepinguid looma tehisintellekti abil?
Clock icon
Reading time about
7
min
Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.
May 5, 2023
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida
Clock icon
Reading time about
6
min
Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.
March 1, 2023
Lepingu elutsükli alguspunkt: Lepingu loomine
Clock icon
Reading time about
10
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata. Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata.
December 20, 2022
Kiirem lepingute loomine hulgitoimingute abil
Clock icon
Reading time about
2
min
Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?
December 13, 2022
Alusta töösuhet õige lepinguga
Clock icon
Reading time about
3
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada. Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada.
November 18, 2022
5 nõuannet Agrello kasutamiseks kaugtööd tegevatele meeskondadele
Clock icon
Reading time about
5
min
Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise. Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise.
November 11, 2022
Kasuta oma töötajate aega efektiivsemalt
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi. Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi.
October 21, 2022
Muudame allkirjastamise veel kiiremaks
Clock icon
Reading time about
4
min
Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.
September 30, 2022
Müügilepingute automatiseerimise viisid
Clock icon
Reading time about
10
min
Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid. Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid.
September 16, 2022
Milleks sõlmida müügilepinguid?
Clock icon
Reading time about
8
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min
Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente. Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente.
September 5, 2022
Loo lepingupõhja kasutades hulgaliselt dokumente
Clock icon
Reading time about
12
min
Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist. Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist.
September 2, 2022
5 head nippi, kuidas lepinguid nutikamalt allkirjastada
Clock icon
Reading time about
7
min
Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?
August 10, 2022
Milleks on vaja lepingute allkirjastamiseks eraldi platvormi?
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.
March 18, 2022
Automatiseeri lepingute loomise protsess läbi Agrello ja Pipedrive’i integratsiooni
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?
July 18, 2022
Lihtne ja kiire viis piiriüleste lepingute allkirjastamiseks
Clock icon
Reading time about
12
min
Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega. Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega.
January 7, 2022
Milleks oleks vaja lepingute halduseks omaette platvormi
Clock icon
Reading time about
8
min
Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.
April 19, 2022
Automatiseeri lepingute allkirjastamine Google Drive’i ja Zapieri ühendusega
Clock icon
Reading time about
15
min
December 13, 2021
5 põhjust miks valida Agrello
Clock icon
Reading time about
15
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk