Mis on kasutuslepingud?

Kasutuslepingud reguleerivad olukordi, kus üks isik võimaldab teisele isikule mingi tsiviilõiguse esemeks oleva asja, õiguse või muu hüve kasutamist.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Kasutuslepingu liigid erinevad lepingu eseme ja sisu poolest. Kasutuslepingute alla kuuluvad üüri- ja rendilepingud, tasuta kasutamise lepingud, aga ka litsentsi- ja frantsiisilepingud. Tinglikult saab kasutuslepingute alla liigitada ka liisingulepingud, laenu- ja krediidilepingud.

Kasutuslepingutega antakse teisele isikule määratletud ese (asi, õigus või muu hüve) kasutada. Peamised kasutuslepingud on tasulised, kuid on olemas ka tasuta kasutamise leping, kus lepingu teine pool ei ole kohustatud asja kasutamise eest tasuma.

Kasutuslepingud erinevad eelkõige lepingu esemelt ja sisult. Praktikas on väljakujunenud mitmeid kasutuslepingute alaliike. Neist tuntuimad on:

  • Üüri- ja rendilepingud - mis sätestavad asjade või õiguste kasutamist;
  • Liisingulepingud - mis sätestavad õigused ja kohustused kui üks osapool soetab vara teiselt ja annab selle kolmandale kasutada;
  • Litsentsilepingud - mis võimaldavad kasutada intellektuaalset omandit;
  • Frantsiisilepingud - millega saab üks osapool õigused kasutada teise osapoole (äriliste) õiguste ja teabe kogumit;
  • Laenu- ja krediidilepingud - mis sätestavad tingimused ühe osapoole raha kasutamiseks teise osapoole poolt;
  • Tasuta kasutamise lepingud - aitavad fikseerida asjade kasutamist ilma selle eest tasu maksmata.

Allikas: Wikipedia

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk