Müügilepingute automatiseerimise viisid

Selles artiklis tutvustame erinevaid viise, kuidas lepinguid automatiseerida ja millist kasu see tuua võib.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Aeg on kõige väärtuslikum ressurss ja paraku on see piiratud. Sellest tulenevalt tõusetub igal kasvufaasis oleval ettevõttel küsimus, kuidas igapäevast tööd efektiivsemalt teha? Aina sagedamini kuuleme automatiseerimisest ja vajadusest sama ajaga palju rohkem kasulikku tööd teha, kuid sõna “automatiseerimine” võib tekitada ettekujutuse, et tegemist on millegi väga tehnilise ja keerukaga. Tegelikult saab juba väikeste sammudega liikuda kiiremate ja automatiseeritud töövoogude suunas. Alustada tuleb korduvate manuaalsete toimingute automaatseks muutmisest. Näiteks kogu lepingute sõlmimise protsessi haldamine ühes mugavas keskkonnas võib aidata administratiivsete tegevuste pealt oluliselt aega kokku hoida. Selles artiklis tutvustame erinevaid viise, kuidas lepinguid automatiseerida ja millist kasu see tuua võib.

Lepingupõhjade efektiivsem kasutamine

Igal ettevõttel on seesmiselt välja kujunenud praktika, kuidas lepinguid ette valmistatakse. Heal juhul on olemas tühi lepingupõhi, mida hoiustatakse selleks ette nähtud kaustas. Halvemal juhul tuleb hakata eelmise kliendi andmeid lepingust kustutama ning seejuures veenduda, et midagi konfidentsiaalset ei jääks kogemata sisse. Iga uue tehingu jaoks tuleb välja otsida sobilik lepingupõhi, see kopeerida, uue infoga täita, õigesse kausta salvestada ning seejärel kliendile e-postiga allkirjastamiseks saata. Selline protsess on iga üksiku lepingu puhul ajamahukas ja tüütu ning kui lepingute sõlmimise hulk on suur, siis ka ebaefektiivne.

Alusta ühtsetest lepingupõhjadest

Kõige lihtsam samm kiirema lepingute sõlmimiseni on kindlaks teha, et kõik lepingupõhjad oleksid ajakohased ning meeskonna liikmetele kindlast kohast kättesaadavad. Ajakohastamisel on abiks ettevõtte õigusosakond või juristid, kes aitavad lepingu teksti muuta selliseks, et müügimeeskond võiks edaspidi ilma nende abita lepinguid sõlmida. Lepingupõhjade hoiustamiseks sobivad jagatud kaustad ettevõtte siseveebis, Google Drive’is või Dropboxis, kuid hoiustamise võimalusi pakuvad ka dokumendihalduse ja allkirjastamise lahendused, sealhulgas kodumaine Agrello.

Muuda lepingupõhjad targaks

Kui olemas on ajakohastatud lepingupõhi, mille kasutamises on ettevõttesiseselt kokku lepitud, siis järgmine samm automatiseerimise suunas on selle põhja muutmine mugavalt korduvkasutatavaks. Lepingute loomine võiks olla kiire ja intuitiivne nagu mõne blanketi täitmine. Olemasoleva lepingupõhja targaks muutmine on lihtne ka tavakasutaja jaoks, kelle põhiliseks tööriistaks on Microsoft Word - sellest oleme kirjutanud täpsemalt Agrello blogis. Ühekordne lepingupõhja ettevalmistamine ja üles laadimine Agrellosse tagab selle, et edaspidi toimub kogu lepingu loomine browser'is - lepingupõhi on alati kergesti leitav ja täitmiseks valmis, vaja on vaid andmed sisestada. Ka allkirjastamisele saatmine toimub samas keskkonnas ning seeläbi saab mitmetelt liigsetelt sammudelt aega kokku hoida.

CRM müügitööriistast maksimumi võtmine

Automatiseerimise üheks põhiliseks võtmeks on rutiinsete tegevuste vältimine ja olemasoleva maksimaalselt ärakasutamine. Müügiprotsessi käigus tuleb müügispetsialistil enamasti täita kliendiandmeid mõnel CRM platvormil. See tähendab, et suurem osa lepingu sõlmimiseks vajalikke andmeid on juba kogutud ja sisestatud, kuid lepingu sõlmimise hetkel hakatakse neid ikka uuesti lepingupõhjale kopeerima või sisestama. Müügispetsialisti jaoks on oluline tehing kiiresti lukku lüüa ning seetõttu on otstarbekas kasutada juba olemasolevaid andmeid ja ühendada CRM tööriist lepinguhalduse platvormiga. Eelmises punktis välja toodud lepingupõhjade näidet on võimalik edasi arendada ning ühendada Agrello platvorm CRM tööriistaga selliselt, et tehingu teatud faasi jõudmisel luuakse kliendiinfoga eeltäidetud leping automaatselt. Ajaline võit on sellisel juhul kogu lepingu ettevalmistamisele kuluv aeg.

Ka Microsoft Excelis olevate andmete pinnalt on võimalik automaatselt lepinguid luua. Isegi, kui firmas on CRM tööriista asemel kasutusel mõni vanakooli lahendus, millega on keeruline integratsioone luua, siis on ka sealt kindlasti võimalik kliendiandmetega Exceli fail välja võtta. Kui on vaja korraga luua palju dokumente erinevate allkirjastajatega, kuid samale lepingupõhjale, siis saab Agrello platvormil kasutada hulgi loomise funktsionaalsust ehk “bulk creation'it”.

Lepingute sõlmimine kasutades vorme

Kliendisuhete formaliseerimiseks kasutatakse vahel ka vorme, kus klient ise oma andmed ära täidab. Ettevõttel on võimalik end sellisel viisil lepingute loomise protsessist peaaegu eemaldada. Sellist võimalust saab kasutada näiteks enne kliendisuhete alustamist sõlmitava konfidentsiaalsuslepingu puhul. Ühendades oma vormid Agrelloga võiks protsess välja näha nii, et klient täidab andmed vormil ning selle pinnalt luuakse lepingupõhja kasutades leping, kus andmed liiguvad automaatselt õigetesse kohtadesse. Peale vormi täitmist võib leping edasi minna koheselt allkirjastamisele või müügimeeskonnale enne allkirjastamist ülevaatamiseks. Selliselt võib lepinguid sõlmida näiteks ka broneerimissüsteemi integreerimisel Agrelloga ning koguda klientide nõusolekuid enne teenuse kasutamist.

Dokumentide arhiveerimiseks saab Agrello platvormil allkirjastatud dokumendid automaatselt ka oma Drive’i või Dropboxi kausta saata. Nii ei pea arhiveerimisele eraldi aega kulutama ning dokumendid on ka väljaspool Agrello platvormi kindlas kohas ja kättesaadavad, ilma et need kaoks kellegi isiklikku mailbox'i.

Kokkuvõte

Lepingute automatiseerimisega alustamiseks on vaja oma protsessidele otsa vaadata ja väikeste sammudega pihta hakata. Iga kokkuhoitud hetk võimaldab sul keskenduda olulisematele sisulistele tööülesannetele. Kui vajad teatud sammude läbimisel abi, siis Agrello meeskond on valmis just sinu ettevõttele parima lahenduse välja töötamisel nõu ja jõuga toeks olema. Võta ühendust harry@agrello.org.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!
April 18, 2024
Miks koolid valivad e-allkirjastamise ja lepingu halduse tarkvaraks Agrello?
Clock icon
Reading time about
3
min
Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.
September 19, 2023
Evolutsioon allkirjastamises - paberilt digitaalsele
Clock icon
Reading time about
6
min
Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.
June 14, 2023
Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima
Clock icon
Reading time about
5
min
Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida. Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida.
June 8, 2023
Sissetulevate lepingute efektiivne organiseerimine
Clock icon
Reading time about
7
min
Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?
May 31, 2023
Muudetavad lepingupõhjad Agrello platvormil
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.
May 25, 2023
Kuidas vältida lepinguhaldusega seotud riske?
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?
May 16, 2023
Jumalaga juristid! Kas nüüd hakkame lepinguid looma tehisintellekti abil?
Clock icon
Reading time about
7
min
Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.
May 5, 2023
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe lähemalt, kuidas kiirelt ja turvaliselt allkirjastada kõik oma PDF-dokumendid, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud PAdES digitaalset allkirja. Loe lähemalt, kuidas kiirelt ja turvaliselt allkirjastada kõik oma PDF-dokumendid, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud PAdES digitaalset allkirja.
April 17, 2023
Allkirjasta oma dokumendid turvaliselt PAdES allkirjaga
Clock icon
Reading time about
5
min
Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.
March 1, 2023
Lepingu elutsükli alguspunkt: Lepingu loomine
Clock icon
Reading time about
10
min
CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida. CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida.
February 2, 2023
Millistest sammudest koosneb lepingu elutsükkel ning kuidas seda paremini hallata?
Clock icon
Reading time about
3
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata. Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata.
December 20, 2022
Kiirem lepingute loomine hulgitoimingute abil
Clock icon
Reading time about
2
min
Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?
December 13, 2022
Alusta töösuhet õige lepinguga
Clock icon
Reading time about
3
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada. Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada.
November 18, 2022
5 nõuannet Agrello kasutamiseks kaugtööd tegevatele meeskondadele
Clock icon
Reading time about
5
min
Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise. Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise.
November 11, 2022
Kasuta oma töötajate aega efektiivsemalt
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi. Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi.
October 21, 2022
Muudame allkirjastamise veel kiiremaks
Clock icon
Reading time about
4
min
Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid. Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid.
September 16, 2022
Milleks sõlmida müügilepinguid?
Clock icon
Reading time about
8
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min
Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente. Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente.
September 5, 2022
Loo lepingupõhja kasutades hulgaliselt dokumente
Clock icon
Reading time about
12
min
Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist. Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist.
September 2, 2022
5 head nippi, kuidas lepinguid nutikamalt allkirjastada
Clock icon
Reading time about
7
min
Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?
August 10, 2022
Milleks on vaja lepingute allkirjastamiseks eraldi platvormi?
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.
March 18, 2022
Automatiseeri lepingute loomise protsess läbi Agrello ja Pipedrive’i integratsiooni
Clock icon
Reading time about
5
min
Läbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikigaLäbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikiga
July 29, 2022
Kuidas Agrello ja Exceliga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente?
Clock icon
Reading time about
18
min
Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?
July 18, 2022
Lihtne ja kiire viis piiriüleste lepingute allkirjastamiseks
Clock icon
Reading time about
12
min
Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega. Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega.
January 7, 2022
Milleks oleks vaja lepingute halduseks omaette platvormi
Clock icon
Reading time about
8
min
Loe lähemalt e-allkirjade erinevate formaatide kohta vastavalt eIDAS määrusele ning võimalustele, mida Agrello platvorm pakub. Loe lähemalt e-allkirjade erinevate formaatide kohta vastavalt eIDAS määrusele ning võimalustele, mida Agrello platvorm pakub.
January 25, 2022
E-allkirjade erinevad formaadid ja võimalused
Clock icon
Reading time about
10
min
Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.
April 19, 2022
Automatiseeri lepingute allkirjastamine Google Drive’i ja Zapieri ühendusega
Clock icon
Reading time about
15
min
December 13, 2021
5 põhjust miks valida Agrello
Clock icon
Reading time about
15
min
Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi. Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi.
March 4, 2022
Allkirjasta Agrello platvormil kasutades Smart-ID või Mobiil-ID lahendusi
Clock icon
Reading time about
10
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk