June 14, 2023

Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima

Clock icon
Reading time about
5
minutes
Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima

Tehisintellektiga nutikratid on muutumas iga päevaga üha olulisemaks tööriistaks paljudes valdkondades, sealhulgas ka lepinguhalduses. Üheks viimasel ajal laialdast kõlapinda leidnud AI-tehnoloogiaks on suured keelemudelid, millest tuntuim on OpenAI poolt arendatud GPT-4. Need võimekad süsteemid on lisaks tekstitöötlusele loonud ka täiesti uued võimalused lepingute haldamiseks, muutes protsessi kiiremaks, tõhusamaks ja täpsemaks. Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.

Kuidas suured keelemudelid võiks aidata ettevõtteid lepinguhalduses?

Üheks tehisintellekti erivormiks on suured keelemudelid, mis on spetsiaalselt välja töötatud mõistma ja genereerima inimkeelt. Näiteks OpenAI poolt arendatud GPT-4, mis on suure tekstimahu pinnalt õpetatud mõistma keelestruktuure, süntaksit ja semantikat. Selle treeningu tulemusel suudab GPT-4 genereerida vägagi usutavaid, inimkeelele sarnaseid tekste.

Kuid kuidas siis ikkagi suurte keelemudelite põhised tehisintellektid konkreetselt lepinguhaldusel aidata saavad? Siin on üheksa võimalikku ideed:

1. Lepingute sisu mõistmine ja analüüs

Suurte keelemudelite üks peamine eelis on nende võime mõista keerulist teksti, sealhulgas lepinguid. AI on välja õpetatud suure hulga tekstide pinnalt, mille hulka kuuluvad ka erinevad juriidilised tekstid ja lepingud. Seetõttu suudab tehistintellekt edukalt mõista ka lepingute struktuuri, tuvastada olulisi tingimusi ja kohustusi ning teha seda kiirelt. See võime on aluseks suure mahuga lepingute portfelli haldamise tõhusamaks ja kiiremaks muutmisel.

2. Lepingu tingimuste otsing ja identifitseerimine

Suured keelemudelid suudavad pikkadest ja keerulistest tekstidest infot otsida ja töödelda oluliselt kiiremini ja täpsemini kui inimesed. See võimaldab organisatsioonidel leida ja tuvastada kiiresti konkreetseid klausleid või tingimusi oma lepingutes, säästes nii aega kui ka ressursse.

3. Veaanalüüs ja vaidluste ennetamine

Suured keelemudelid on võimelised tuvastama võimalikke vigu või vastuolusid lepingutes. Näiteks, kui leping sisaldab tingimusi, mis on vastuolus varasemate lepingute või organisatsiooni standardsete tingimustega, võib tehisintellekt selle ära märkida ja hoiatada vastava meeskonna liikmeid vastuolu eest. Selline omadus aitab vältida võimalikke vaidlusi ja probleeme tulevikus.

4. Lepingu järgimise kontroll

Lisaks lepingute sisu mõistmisele ja analüüsimisele suudavad suured keelemudelid aidata organisatsioonidel jälgida lepinguliste kohustuste täitmist. Nad suudavad tuvastada olulised lepingulised tähtajad ja kohustused, andes märku, kui on aeg nende täitmiseks. Seeläbi võib oluliselt vähendada inimlike vigade risk ning paraneda organisatsiooni jõudlus.

5. Lepingute struktureerimine ja vormistamine

Suured keelemudelid saavad aidata lepingute struktureerimisel ja vormistamisel, järgides eelnevalt määratletud formaate või standardeid. See võib aidata tagada järjepidevuse ja õiguskindluse, eriti suurtes organisatsioonides, kus sõlmitakse palju lepinguid.

6. Riskianalüüs

Suurte keelemudelite võime analüüsida lepinguid võib aidata tuvastada võimalikke riske, näiteks kohustused, mis ei ole selgelt määratletud, või tingimused, mis võivad organisatsiooni seada ebasoodsasse olukorda. Seda infot saab kasutada riskianalüüsi osana, et ennetada probleeme ja vaidlusi.

7. Lepingute optimeerimine

Analüüsides organisatsiooni olemasolevaid lepinguid, võib suur keelemudel pakkuda ettepanekuid parandusteks ja muudatusteks, mis aitavad lepinguid optimeerida. See võib hõlmata klauslite täpsustamist, tingimuste ühtlustamist või isegi uute ja parendatud lepingupõhjade loomist, mis põhinevad organisatsiooni varasematel lepingutel.

8. Lepingute automatiseerimine

Lepingute koostamise ja haldamise protsessi saab suurel määral automatiseerida suurte keelemudelite abil. Nad võivad aidata genereerida lepingute mustandeid, tuvastada täitmata kohustusi ja isegi luua lepingute jälgimise süsteeme.

9. Keeruliste lepingute mõistmine

Mõnikord võib lepingute mõistmine olla keeruline, eriti kui need hõlmavad õigusalast terminoloogiat või spetsiifilisi tingimusi. Suured keelemudelid saavad aidata tõlgendada keerulisi lepinguid, selgitades neid lihtsamate sõnadega või näidates, kuidas teatud tingimused võivad praktikas mõjutada lepingu osapooli.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes on selge, et suured keelemudelid nagu GPT-4 pakuvad lepingute haldamisel palju võimalusi - alates lepingute sisu mõistmisest ja riskianalüüsist kuni lepingute struktureerimise ja automatiseerimiseni. Oluliste lepingutingimuste lihtsustatud ja kiirem otsing AI abiga aitab võimestada inimese panust keeruliste juriidiliste dokumentide haldamisel ning järjest enam on võimalik vältida inimlikke eksimusi ja möödalastud tähtaegu, mis tooksid endaga kaasa ebameeldivaid tagajärgi.

Agrellos oleme alustanud oma AI-teekaardi elluviimisega. Meie visiooniks on luua tehisintellektipõhine juriidiline abimees, keda me kutsume Agrello Codriver’iks. Esimese sammuna tutvustasime Agrello Codriverit lepingute lugejana. Agrello platvormil on nüüd AI abiga lihtne esitada lepingu kohta Codriverile erinevaid küsimusi ja otsida faili sees konkreetseid lõike. Tegemist on alles esimese sammuga pikal teel, kuid juba täna suudame luua lisaväärtust, mis varem kättesaamatu oli.

Kui sinus äratas käesolev lugu uusi mõtteid ja sinu ettevõte on lepingute halduse platvormi kasutamisest huvitatud, siis miks mitte valida just Agrello oma partneriks.

Tehisintellekt
Lepinguhaldus

Want to know more before starting?

You can discover Agrello for yourself by creating a trial account. To make sure you don't miss anything, get in touch with us and we'll show you how our contract management platform saves you time, money and administrative efforts. This way you can focus on what you do best.
Get in touch

Agrellol on üle maailma 90 000+ kasutajat

Agrello eesmärgiks on pakkuda lahendust dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks, mis oleks hõlpsasti kasutatav igaühele. Meie platvormi abil muutub sinu dokumendihaldus selgeks ja lihtsaks. Just lihtsus, kasutajamugavus ja kiirus on need peamised omadused, mis on tänaseks võitnud tuhandete inimeste südamed erinevates riikides üle maailma.
Võta meiega ühendust