Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima

Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas AI-põhised suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Tehisintellektiga nutikratid on muutumas iga päevaga üha olulisemaks tööriistaks paljudes valdkondades, sealhulgas ka lepinguhalduses. Üheks viimasel ajal laialdast kõlapinda leidnud AI-tehnoloogiaks on suured keelemudelid, millest tuntuim on OpenAI poolt arendatud GPT-4. Need võimekad süsteemid on lisaks tekstitöötlusele loonud ka täiesti uued võimalused lepingute haldamiseks, muutes protsessi kiiremaks, tõhusamaks ja täpsemaks. Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.

Kuidas suured keelemudelid võiks aidata ettevõtteid lepinguhalduses?

Üheks tehisintellekti erivormiks on suured keelemudelid, mis on spetsiaalselt välja töötatud mõistma ja genereerima inimkeelt. Näiteks OpenAI poolt arendatud GPT-4, mis on suure tekstimahu pinnalt õpetatud mõistma keelestruktuure, süntaksit ja semantikat. Selle treeningu tulemusel suudab GPT-4 genereerida vägagi usutavaid, inimkeelele sarnaseid tekste.

Kuid kuidas siis ikkagi suurte keelemudelite põhised tehisintellektid konkreetselt lepinguhaldusel aidata saavad? Siin on üheksa võimalikku ideed:

1. Lepingute sisu mõistmine ja analüüs

Suurte keelemudelite üks peamine eelis on nende võime mõista keerulist teksti, sealhulgas lepinguid. AI on välja õpetatud suure hulga tekstide pinnalt, mille hulka kuuluvad ka erinevad juriidilised tekstid ja lepingud. Seetõttu suudab tehistintellekt edukalt mõista ka lepingute struktuuri, tuvastada olulisi tingimusi ja kohustusi ning teha seda kiirelt. See võime on aluseks suure mahuga lepingute portfelli haldamise tõhusamaks ja kiiremaks muutmisel.

2. Lepingu tingimuste otsing ja identifitseerimine

Suured keelemudelid suudavad pikkadest ja keerulistest tekstidest infot otsida ja töödelda oluliselt kiiremini ja täpsemini kui inimesed. See võimaldab organisatsioonidel leida ja tuvastada kiiresti konkreetseid klausleid või tingimusi oma lepingutes, säästes nii aega kui ka ressursse.

3. Veaanalüüs ja vaidluste ennetamine

Suured keelemudelid on võimelised tuvastama võimalikke vigu või vastuolusid lepingutes. Näiteks, kui leping sisaldab tingimusi, mis on vastuolus varasemate lepingute või organisatsiooni standardsete tingimustega, võib tehisintellekt selle ära märkida ja hoiatada vastava meeskonna liikmeid vastuolu eest. Selline omadus aitab vältida võimalikke vaidlusi ja probleeme tulevikus.

4. Lepingu järgimise kontroll

Lisaks lepingute sisu mõistmisele ja analüüsimisele suudavad suured keelemudelid aidata organisatsioonidel jälgida lepinguliste kohustuste täitmist. Nad suudavad tuvastada olulised lepingulised tähtajad ja kohustused, andes märku, kui on aeg nende täitmiseks. Seeläbi võib oluliselt vähendada inimlike vigade risk ning paraneda organisatsiooni jõudlus.

5. Lepingute struktureerimine ja vormistamine

Suured keelemudelid saavad aidata lepingute struktureerimisel ja vormistamisel, järgides eelnevalt määratletud formaate või standardeid. See võib aidata tagada järjepidevuse ja õiguskindluse, eriti suurtes organisatsioonides, kus sõlmitakse palju lepinguid.

6. Riskianalüüs

Suurte keelemudelite võime analüüsida lepinguid võib aidata tuvastada võimalikke riske, näiteks kohustused, mis ei ole selgelt määratletud, või tingimused, mis võivad organisatsiooni seada ebasoodsasse olukorda. Seda infot saab kasutada riskianalüüsi osana, et ennetada probleeme ja vaidlusi.

7. Lepingute optimeerimine

Analüüsides organisatsiooni olemasolevaid lepinguid, võib suur keelemudel pakkuda ettepanekuid parandusteks ja muudatusteks, mis aitavad lepinguid optimeerida. See võib hõlmata klauslite täpsustamist, tingimuste ühtlustamist või isegi uute ja parendatud lepingupõhjade loomist, mis põhinevad organisatsiooni varasematel lepingutel.

8. Lepingute automatiseerimine

Lepingute koostamise ja haldamise protsessi saab suurel määral automatiseerida suurte keelemudelite abil. Nad võivad aidata genereerida lepingute mustandeid, tuvastada täitmata kohustusi ja isegi luua lepingute jälgimise süsteeme.

9. Keeruliste lepingute mõistmine

Mõnikord võib lepingute mõistmine olla keeruline, eriti kui need hõlmavad õigusalast terminoloogiat või spetsiifilisi tingimusi. Suured keelemudelid saavad aidata tõlgendada keerulisi lepinguid, selgitades neid lihtsamate sõnadega või näidates, kuidas teatud tingimused võivad praktikas mõjutada lepingu osapooli.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes on selge, et suured keelemudelid nagu GPT-4 pakuvad lepingute haldamisel palju võimalusi - alates lepingute sisu mõistmisest ja riskianalüüsist kuni lepingute struktureerimise ja automatiseerimiseni. Oluliste lepingutingimuste lihtsustatud ja kiirem otsing AI abiga aitab võimestada inimese panust keeruliste juriidiliste dokumentide haldamisel ning järjest enam on võimalik vältida inimlikke eksimusi ja möödalastud tähtaegu, mis tooksid endaga kaasa ebameeldivaid tagajärgi.

Agrellos oleme alustanud oma AI-teekaardi elluviimisega. Meie visiooniks on luua tehisintellektipõhine juriidiline abimees, keda me kutsume Agrello Codriver’iks. Esimese sammuna tutvustasime Agrello Codriverit lepingute lugejana. Agrello platvormil on nüüd AI abiga lihtne esitada lepingu kohta Codriverile erinevaid küsimusi ja otsida faili sees konkreetseid lõike. Tegemist on alles esimese sammuga pikal teel, kuid juba täna suudame luua lisaväärtust, mis varem kättesaamatu oli.

Kui sinus äratas käesolev lugu uusi mõtteid ja sinu ettevõte on lepingute halduse platvormi kasutamisest huvitatud, siis miks mitte valida just Agrello oma partneriks.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!
April 18, 2024
Miks koolid valivad e-allkirjastamise ja lepingu halduse tarkvaraks Agrello?
Clock icon
Reading time about
3
min
Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida. Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida.
June 8, 2023
Sissetulevate lepingute efektiivne organiseerimine
Clock icon
Reading time about
7
min
Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?
May 31, 2023
Muudetavad lepingupõhjad Agrello platvormil
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.
May 25, 2023
Kuidas vältida lepinguhaldusega seotud riske?
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?
May 16, 2023
Jumalaga juristid! Kas nüüd hakkame lepinguid looma tehisintellekti abil?
Clock icon
Reading time about
7
min
Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.
May 5, 2023
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida
Clock icon
Reading time about
6
min
Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.
March 1, 2023
Lepingu elutsükli alguspunkt: Lepingu loomine
Clock icon
Reading time about
10
min
CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida. CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida.
February 2, 2023
Millistest sammudest koosneb lepingu elutsükkel ning kuidas seda paremini hallata?
Clock icon
Reading time about
3
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata. Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata.
December 20, 2022
Kiirem lepingute loomine hulgitoimingute abil
Clock icon
Reading time about
2
min
Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?
December 13, 2022
Alusta töösuhet õige lepinguga
Clock icon
Reading time about
3
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada. Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada.
November 18, 2022
5 nõuannet Agrello kasutamiseks kaugtööd tegevatele meeskondadele
Clock icon
Reading time about
5
min
Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise. Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise.
November 11, 2022
Kasuta oma töötajate aega efektiivsemalt
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi. Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi.
October 21, 2022
Muudame allkirjastamise veel kiiremaks
Clock icon
Reading time about
4
min
Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.
September 30, 2022
Müügilepingute automatiseerimise viisid
Clock icon
Reading time about
10
min
Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid. Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid.
September 16, 2022
Milleks sõlmida müügilepinguid?
Clock icon
Reading time about
8
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min
Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente. Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente.
September 5, 2022
Loo lepingupõhja kasutades hulgaliselt dokumente
Clock icon
Reading time about
12
min
Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist. Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist.
September 2, 2022
5 head nippi, kuidas lepinguid nutikamalt allkirjastada
Clock icon
Reading time about
7
min
Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?
August 10, 2022
Milleks on vaja lepingute allkirjastamiseks eraldi platvormi?
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.
March 18, 2022
Automatiseeri lepingute loomise protsess läbi Agrello ja Pipedrive’i integratsiooni
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?
July 18, 2022
Lihtne ja kiire viis piiriüleste lepingute allkirjastamiseks
Clock icon
Reading time about
12
min
Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega. Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega.
January 7, 2022
Milleks oleks vaja lepingute halduseks omaette platvormi
Clock icon
Reading time about
8
min
Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.
April 19, 2022
Automatiseeri lepingute allkirjastamine Google Drive’i ja Zapieri ühendusega
Clock icon
Reading time about
15
min
December 13, 2021
5 põhjust miks valida Agrello
Clock icon
Reading time about
15
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk