Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida

Lepingud on iga äritegevuse oluline osa. Need defineerivad osapoolte vahelised õigused ja kohustused, loovad õigusliku raamistiku vaidluste lahendamiseks ning tagavad, et kõik oleksid ühel lehel. Kuid nagu iga äritegevusega, võib ka siin vigu ette tulla, mille tagajärjed on erineva tõsidusega. Selles blogipostituses võtame vaatluse alla mõned lepingutega seotud levinumad vead ja anname nõu, kuidas neid vältida.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Loe lepingutingimused hoolikalt läbi

Üks suurimaid vigu, mida seoses lepingu sõlmimisega teha võib, on see, et lepingu teksti ei loeta enne allkirjastamist põhjalikult läbi. Protsessiga tagant kiirustamine võib tunduda vajalik eriti sellisel juhul, kui terendamas on uus ja põnev ärivõimalus. Lepingutingimuste mittemõistmisel võivad aga olla tõsised tagajärjed, seetõttu tuleb võtta aega lepingu tähelepanelikuks lugemiseks ning arusaamatused lahendada enne allkirjastamist.

Enne lepingu sõlmimist on alati soovitatav konsulteerida juristiga, kuid kui ettevõte soovib õigusalastelt kuludelt raha säästa või lepingud on standardsed, siis võib juba praegu ka tehisintellekt üllatavalt suureks abiks olla. Agrello platvormil saate nüüd konkreetse lepingu kohta kõike küsida meie tehisintellektil põhinevalt Agrello Codriverilt, kes on justkui teie poolt palgatud isiklik assistent, aitamaks teil mõista isegi kõige keerukamate lepingute sisu.

Määratle kohustused võimalikult täpselt

Lepingutes tuleks võimalikult selgelt ja täpselt määratleda kummagi lepingupoole kohustused. Ärilepingutes kohustuste selgelt määratlemata jätmine võib kaasa tuua hulga probleeme, sealhulgas viivitusi toote või teenuse tarnimisel, vaidlusi maksetähtaegade ja teostamise üle või isegi kohtuvaidlusi. Lepingu koostamisel on oluline, et kõik osapooled mõistaksid oma vastutust ja kohustusi. Seda on võimalik saavutada töö või teenuste mahu ja ulatuse, tarnetähtaegade ja maksetingimuste selge välja toomisega. Lepingus tuleks ka täpsustada, mis juhtub siis, kui kumbki pool oma kohustusi ei täida. Kohustuste määratlemisega saavad ärisuhte osapooled vältida arusaamatusi, säilitada usaldust ja tagada lepingu täitmise vastavalt tingimustele. Oluline on olla kohustuste määratlemisel võimalikult konkreetne ja mõõdetav, kuna see aitab tagada, et leping on täitmisele pööratav ning on probleemide ilmnemisel kohtus vettpidav.

Vaata kopeeritud lepingute tekstid alati hoolikalt üle

Alati ei ole vaja lepingu sõlmimiseks juristidega konsulteerida, sest nii mõnedki ärisuhted sõlmitakse tüüptingimustega ning need on võimalik ametlikuks teha standardsete lepingupõhjade abil. Sellised lepingupõhjad on enamasti ette valmistatud Microsoft Wordis ning hoiustatud jagatud kaustades kas pilves või serveris. Sageli alustatakse uue lepingu ettevalmistamist nii, et võetakse aluseks mingi varasem kliendileping, kuid nii võib eelneva kliendi info kogemata lepinguteksti sisse jääda ning seeläbi teatavaks saada soovimatutele isikutele. Sellised olukorrad võivad põhjustada arusaamatusi ja potentsiaalselt kulukaid õigusvaidlusi. Lepingu uute andmetega täitmine nõuab igal juhul täpsust ja aega, kuid inimlikke eksimusi võib ikka ette tulla.

Kasutades lepinguhaldusplatvormi nagu Agrello, saad muuta tüüplepingute loomise mugavamaks ja kiireks. Agrello platvormile saab üles laadida enda koostatud lepingupõhjad, mille pinnalt uusi tüüplepinguid luua. Nii saate olla kindel, et lepingupõhi on uue lepingu koostamisel alati soovimatutest andmetest tühi. Kui korraga vajab ettevalmistamist mitmeid lepinguid, siis on Agrellos võimalik hulgitoimingute abil seda teha vaid mõne klikiga, säästes väärtuslikku aega.

Jälgi lepingu aegumistähtaegu

Lepingutel on tavaliselt konkreetne ajaline periood või aegumistähtaeg ja nende mitte järgimine võib ettevõtetele kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Oluliste hankijate, tarnijate või klientidega lepingute uuendamata jätmine võib põhjustada tarneahela häireid või ärivõimaluste kaotamist. See võib põhjustada ka kulukaid kohtuvaidlusi, kui üks osapool ei täida oma lepingulisi kohustusi tähtaja möödalaskmise või pikendamistingimustega seotud arusaamatuse tõttu.

Nende probleemide vältimiseks on oluline jälgida lepingu lõppemise kuupäevi ja pikendamise tingimusi. Seda saab teha käsitsi, seadistades meeldetuletusi või kasutades kalendrit. Ka enamik lepinguhaldusplatvorme, sealhulgas Agrello, pakub meeldetuletusi, et olla kursis oma lepingutähtaegade ja -tingimustega ning tagada, et saate parimad võimalikud tingimused ja vältida kulukaid vigu.

Organiseeri lepinguid efektiivselt

Meeldetuletused on suurepärane funktsioon, mis hoiab teid aeguvate lepingutega kursis, kuid kõigi osapoolte ühes infoväljas hoidmine on kogu lepingu elutsükli sujuvaks läbimiseks oluline.  Endiselt on liiga sage olukord, et olulised dokumendid kaovad kellegi postkasti põhja või asetsevad personaalse arvuti kaustades ning õigel ajal on neid raske leida. Efektiivsem on hoida dokumente ühes kindlas keskkonnas, kus kõigil osapooltel on juurdepääs vajalikele dokumentidele. Juurdepääsuõiguste haldamine peab olema lihtne ja kontrollitav. Oleme siin postituses pikemalt kirjutanud sellest, kuidas Agrello saab aidata sujuvamaks muuta suuremate meeskondade koostööd lepinguhaldusel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et lepingute sõlmimisel võib inimlikke eksimusi ja vigu alati ette tulla, kuid tehnoloogia ja korrektsete protsesside abil on võimalik nende esinemist vähendada. Tuleb meeles pidada, et lepingute tekstid tuleb alati põhjalikult üle vaadata ja kõikide osapoolte õigused ja kohustused võimalikult selgelt määratleda. Tehnoloogia ja erinevad lepinguhalduse platvormid aitavad lepingute loomise ja uuendamise protsessi automatiseerida, mis tihti aitab vähendada vigade teket ja säästa väärtuslikku aega. Ka laiemas plaanis ei tasu tehnoloogiat karta, sest varasemalt utoopiliselt kõlanud tehisintellekt on juba praegu oskusliku kasutamise korral asjalik abimees lepingute sõlmimisel. Mõeldes välja toodud aspektidele juba enne lepingute sõlmimist on võimalik vähendada lepingutega seotud ajakulu ja ka peavalu.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!
April 18, 2024
Miks koolid valivad e-allkirjastamise ja lepingu halduse tarkvaraks Agrello?
Clock icon
Reading time about
3
min
Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.
September 19, 2023
Evolutsioon allkirjastamises - paberilt digitaalsele
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe, kuidas Agrello platvormil mugavalt ASiC konteineri sisuga tutvuda ning seeläbi allkirjastamise protsessi efektiivsemaks muuta. Loe, kuidas Agrello platvormil mugavalt ASiC konteineri sisuga tutvuda ning seeläbi allkirjastamise protsessi efektiivsemaks muuta.
June 21, 2023
ASiC'u ja Agrello topeltjõud: kuidas panna inimesed päriselt dokumente läbi lugema?
Clock icon
Reading time about
5
min
Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.
June 14, 2023
Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima
Clock icon
Reading time about
5
min
Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida. Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida.
June 8, 2023
Sissetulevate lepingute efektiivne organiseerimine
Clock icon
Reading time about
7
min
Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?
May 31, 2023
Muudetavad lepingupõhjad Agrello platvormil
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.
May 25, 2023
Kuidas vältida lepinguhaldusega seotud riske?
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?
May 16, 2023
Jumalaga juristid! Kas nüüd hakkame lepinguid looma tehisintellekti abil?
Clock icon
Reading time about
7
min
Loe lähemalt, kuidas kiirelt ja turvaliselt allkirjastada kõik oma PDF-dokumendid, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud PAdES digitaalset allkirja. Loe lähemalt, kuidas kiirelt ja turvaliselt allkirjastada kõik oma PDF-dokumendid, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud PAdES digitaalset allkirja.
April 17, 2023
Allkirjasta oma dokumendid turvaliselt PAdES allkirjaga
Clock icon
Reading time about
5
min
Kasuta tehnoloogia abi ning pane paika kindel protsess, suhtluskanalid ja vastutajad. Nii jõuab iga leping kiiremini ettevalmistamise faasist allkirjastamiseni.Kasuta tehnoloogia abi ning pane paika kindel protsess, suhtluskanalid ja vastutajad. Nii jõuab iga leping kiiremini ettevalmistamise faasist allkirjastamiseni.
March 31, 2023
Kuidas oma lepinguid efektiivselt üle vaadata ja kinnitada?
Clock icon
Reading time about
7
min
Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.
March 1, 2023
Lepingu elutsükli alguspunkt: Lepingu loomine
Clock icon
Reading time about
10
min
CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida. CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida.
February 2, 2023
Millistest sammudest koosneb lepingu elutsükkel ning kuidas seda paremini hallata?
Clock icon
Reading time about
3
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata. Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata.
December 20, 2022
Kiirem lepingute loomine hulgitoimingute abil
Clock icon
Reading time about
2
min
Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?
December 13, 2022
Alusta töösuhet õige lepinguga
Clock icon
Reading time about
3
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada. Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada.
November 18, 2022
5 nõuannet Agrello kasutamiseks kaugtööd tegevatele meeskondadele
Clock icon
Reading time about
5
min
Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise. Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise.
November 11, 2022
Kasuta oma töötajate aega efektiivsemalt
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi. Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi.
October 21, 2022
Muudame allkirjastamise veel kiiremaks
Clock icon
Reading time about
4
min
Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.
September 30, 2022
Müügilepingute automatiseerimise viisid
Clock icon
Reading time about
10
min
Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid. Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid.
September 16, 2022
Milleks sõlmida müügilepinguid?
Clock icon
Reading time about
8
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min
Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente. Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente.
September 5, 2022
Loo lepingupõhja kasutades hulgaliselt dokumente
Clock icon
Reading time about
12
min
Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist. Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist.
September 2, 2022
5 head nippi, kuidas lepinguid nutikamalt allkirjastada
Clock icon
Reading time about
7
min
Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?
August 10, 2022
Milleks on vaja lepingute allkirjastamiseks eraldi platvormi?
Clock icon
Reading time about
6
min
Lepingute digitaalsel haldamisel on mitmeid boonuseid, siin on 10 põhjust miks just Agrello on sinu ettevõttele parim partner. Lepingute digitaalsel haldamisel on mitmeid boonuseid, siin on 10 põhjust miks just Agrello on sinu ettevõttele parim partner.
August 5, 2022
10 põhjust, miks valida Agrello oma lepingute digitaalseks haldamiseks
Clock icon
Reading time about
10
min
Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.
March 18, 2022
Automatiseeri lepingute loomise protsess läbi Agrello ja Pipedrive’i integratsiooni
Clock icon
Reading time about
5
min
Läbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikigaLäbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikiga
July 29, 2022
Kuidas Agrello ja Exceliga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente?
Clock icon
Reading time about
18
min
Kuidas oma wordis ette valmistatud lepingupõhjad efektiivsemalt tööle panna läbi Agrello platvormi.Kuidas oma wordis ette valmistatud lepingupõhjad efektiivsemalt tööle panna läbi Agrello platvormi.
July 8, 2022
Kuidas Microsoft Wordis lepingud allkirjastamiseks ette valmistada?
Clock icon
Reading time about
12
min
Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?
July 18, 2022
Lihtne ja kiire viis piiriüleste lepingute allkirjastamiseks
Clock icon
Reading time about
12
min
Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega. Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega.
January 7, 2022
Milleks oleks vaja lepingute halduseks omaette platvormi
Clock icon
Reading time about
8
min
Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.
April 19, 2022
Automatiseeri lepingute allkirjastamine Google Drive’i ja Zapieri ühendusega
Clock icon
Reading time about
15
min
December 13, 2021
5 põhjust miks valida Agrello
Clock icon
Reading time about
15
min
Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi. Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi.
March 4, 2022
Allkirjasta Agrello platvormil kasutades Smart-ID või Mobiil-ID lahendusi
Clock icon
Reading time about
10
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk