May 5, 2023

Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida

Clock icon
Reading time about
6
minutes
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida

Loe lepingutingimused hoolikalt läbi

Üks suurimaid vigu, mida seoses lepingu sõlmimisega teha võib, on see, et lepingu teksti ei loeta enne allkirjastamist põhjalikult läbi. Protsessiga tagant kiirustamine võib tunduda vajalik eriti sellisel juhul, kui terendamas on uus ja põnev ärivõimalus. Lepingutingimuste mittemõistmisel võivad aga olla tõsised tagajärjed, seetõttu tuleb võtta aega lepingu tähelepanelikuks lugemiseks ning arusaamatused lahendada enne allkirjastamist.

Enne lepingu sõlmimist on alati soovitatav konsulteerida juristiga, kuid kui ettevõte soovib õigusalastelt kuludelt raha säästa või lepingud on standardsed, siis võib juba praegu ka tehisintellekt üllatavalt suureks abiks olla. Agrello platvormil saate nüüd konkreetse lepingu kohta kõike küsida meie tehisintellektil põhinevalt Agrello Codriverilt, kes on justkui teie poolt palgatud isiklik assistent, aitamaks teil mõista isegi kõige keerukamate lepingute sisu.

Määratle kohustused võimalikult täpselt

Lepingutes tuleks võimalikult selgelt ja täpselt määratleda kummagi lepingupoole kohustused. Ärilepingutes kohustuste selgelt määratlemata jätmine võib kaasa tuua hulga probleeme, sealhulgas viivitusi toote või teenuse tarnimisel, vaidlusi maksetähtaegade ja teostamise üle või isegi kohtuvaidlusi. Lepingu koostamisel on oluline, et kõik osapooled mõistaksid oma vastutust ja kohustusi. Seda on võimalik saavutada töö või teenuste mahu ja ulatuse, tarnetähtaegade ja maksetingimuste selge välja toomisega. Lepingus tuleks ka täpsustada, mis juhtub siis, kui kumbki pool oma kohustusi ei täida. Kohustuste määratlemisega saavad ärisuhte osapooled vältida arusaamatusi, säilitada usaldust ja tagada lepingu täitmise vastavalt tingimustele. Oluline on olla kohustuste määratlemisel võimalikult konkreetne ja mõõdetav, kuna see aitab tagada, et leping on täitmisele pööratav ning on probleemide ilmnemisel kohtus vettpidav.

Vaata kopeeritud lepingute tekstid alati hoolikalt üle

Alati ei ole vaja lepingu sõlmimiseks juristidega konsulteerida, sest nii mõnedki ärisuhted sõlmitakse tüüptingimustega ning need on võimalik ametlikuks teha standardsete lepingupõhjade abil. Sellised lepingupõhjad on enamasti ette valmistatud Microsoft Wordis ning hoiustatud jagatud kaustades kas pilves või serveris. Sageli alustatakse uue lepingu ettevalmistamist nii, et võetakse aluseks mingi varasem kliendileping, kuid nii võib eelneva kliendi info kogemata lepinguteksti sisse jääda ning seeläbi teatavaks saada soovimatutele isikutele. Sellised olukorrad võivad põhjustada arusaamatusi ja potentsiaalselt kulukaid õigusvaidlusi. Lepingu uute andmetega täitmine nõuab igal juhul täpsust ja aega, kuid inimlikke eksimusi võib ikka ette tulla.

Kasutades lepinguhaldusplatvormi nagu Agrello, saad muuta tüüplepingute loomise mugavamaks ja kiireks. Agrello platvormile saab üles laadida enda koostatud lepingupõhjad, mille pinnalt uusi tüüplepinguid luua. Nii saate olla kindel, et lepingupõhi on uue lepingu koostamisel alati soovimatutest andmetest tühi. Kui korraga vajab ettevalmistamist mitmeid lepinguid, siis on Agrellos võimalik hulgitoimingute abil seda teha vaid mõne klikiga, säästes väärtuslikku aega.

Jälgi lepingu aegumistähtaegu

Lepingutel on tavaliselt konkreetne ajaline periood või aegumistähtaeg ja nende mitte järgimine võib ettevõtetele kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Oluliste hankijate, tarnijate või klientidega lepingute uuendamata jätmine võib põhjustada tarneahela häireid või ärivõimaluste kaotamist. See võib põhjustada ka kulukaid kohtuvaidlusi, kui üks osapool ei täida oma lepingulisi kohustusi tähtaja möödalaskmise või pikendamistingimustega seotud arusaamatuse tõttu.

Nende probleemide vältimiseks on oluline jälgida lepingu lõppemise kuupäevi ja pikendamise tingimusi. Seda saab teha käsitsi, seadistades meeldetuletusi või kasutades kalendrit. Ka enamik lepinguhaldusplatvorme, sealhulgas Agrello, pakub meeldetuletusi, et olla kursis oma lepingutähtaegade ja -tingimustega ning tagada, et saate parimad võimalikud tingimused ja vältida kulukaid vigu.

Organiseeri lepinguid efektiivselt

Meeldetuletused on suurepärane funktsioon, mis hoiab teid aeguvate lepingutega kursis, kuid kõigi osapoolte ühes infoväljas hoidmine on kogu lepingu elutsükli sujuvaks läbimiseks oluline.  Endiselt on liiga sage olukord, et olulised dokumendid kaovad kellegi postkasti põhja või asetsevad personaalse arvuti kaustades ning õigel ajal on neid raske leida. Efektiivsem on hoida dokumente ühes kindlas keskkonnas, kus kõigil osapooltel on juurdepääs vajalikele dokumentidele. Juurdepääsuõiguste haldamine peab olema lihtne ja kontrollitav. Oleme siin postituses pikemalt kirjutanud sellest, kuidas Agrello saab aidata sujuvamaks muuta suuremate meeskondade koostööd lepinguhaldusel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et lepingute sõlmimisel võib inimlikke eksimusi ja vigu alati ette tulla, kuid tehnoloogia ja korrektsete protsesside abil on võimalik nende esinemist vähendada. Tuleb meeles pidada, et lepingute tekstid tuleb alati põhjalikult üle vaadata ja kõikide osapoolte õigused ja kohustused võimalikult selgelt määratleda. Tehnoloogia ja erinevad lepinguhalduse platvormid aitavad lepingute loomise ja uuendamise protsessi automatiseerida, mis tihti aitab vähendada vigade teket ja säästa väärtuslikku aega. Ka laiemas plaanis ei tasu tehnoloogiat karta, sest varasemalt utoopiliselt kõlanud tehisintellekt on juba praegu oskusliku kasutamise korral asjalik abimees lepingute sõlmimisel. Mõeldes välja toodud aspektidele juba enne lepingute sõlmimist on võimalik vähendada lepingutega seotud ajakulu ja ka peavalu.

Allkirjastamine
Lepingu elutsükli haldus
Lepinguhaldus
Tehisintellekt

Want to know more before starting?

You can discover Agrello for yourself by creating a trial account. To make sure you don't miss anything, get in touch with us and we'll show you how our contract management platform saves you time, money and administrative efforts. This way you can focus on what you do best.
Get in touch

Agrellol on üle maailma 90 000+ kasutajat

Agrello eesmärgiks on pakkuda lahendust dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks, mis oleks hõlpsasti kasutatav igaühele. Meie platvormi abil muutub sinu dokumendihaldus selgeks ja lihtsaks. Just lihtsus, kasutajamugavus ja kiirus on need peamised omadused, mis on tänaseks võitnud tuhandete inimeste südamed erinevates riikides üle maailma.
Võta meiega ühendust