December 13, 2022

Alusta töösuhet õige lepinguga

Clock icon
Reading time about
3
minutes
Alusta töösuhet õige lepinguga

Enne töösuhte alustamist on vastava lepingu sõlmimine möödapääsmatu. Lepingute ettevalmistamine on personaliosakonna igapäevane ülesanne ja tihti ka peavalu, mis nõuab hoolikat keskendumist ning võtab päris palju aega. Selleks, et lepingut sõlmida, on esmalt vaja ajakohastatud lepingupõhja. Enamasti on need ettevõttes standardsed, kuid vahel võib lepingu koostamisel minna vaja ka juristide abi. Kiire lahendusena võib kasutada aga Äripäeva teabevara ning sealt valida endale kasutamiseks sobiliku lepingupõhja. Kui põhi on olemas, siis tervikliku lepingute sõlmimise ja hoiustamise lahenduse tagab Agrello lepinguhalduse platvorm. Agrello abil saad kerge vaevaga lepinguid luua ja sõlmida, nendega seotud töövooge automatiseerida ning seeläbi kogu protsessilt hulgaliselt aega kokku hoida.

Eestis on töötamine võimalik kolme lepingutüübi alusel: tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping ning tihti on need ettevõttes peamisteks sõlmitavateks lepinguliikideks. Milline neist täpselt valituks osutub, sõltub töö iseloomust, ettevõtte tegelikust vajadusest ja konkreetsest olukorrast.


Tööleping tagab tööandjale kontrolli

Tööleping on kõige levinum töö tegemiseks sõlmitav lepinguliik, mida saab sõlmida ainult füüsilise isikuga ning selle lepingu poolteks on tööandja ja töötaja. Töölepinguline töösuhe on rangelt reguleeritud töölepingu seadusega ning on eraisiku jaoks kõige kasulikum ja levinum lepinguliik, tagades töötajale elementaarsed õigused.

Tegemist on alluvussuhtega, mis tähendab, et tööandjal on kontroll protsessi üle, kuidas ja kus töötaja oma tööd tegema peab. Samuti on tööandja kohustus tagada kõik töö tegemiseks vajalikud vahendid ning töökeskkonna ohutus. Töötajale on tagatud seadusest tulenevad õigused ja sotsiaalsed garantiid nagu regulaarne töötasu vähemalt miinimummääras, tasustatud ja kohustuslik puhkus, vajadusel õppepuhkus või lapsepuhkus, haigushüvitised ja muu. Lepingu sisule on samuti töölepinguseaduses sätestatud erinevad nõuded ning see peab olema kirjalik. Ettevõtte jaoks kaasneb töölepingu sõlmimisega aga suurem maksukoormus, seega mõnel juhul võib olla optimaalsem sõlmida võlaõiguslik töövõtu- või käsundusleping.


Võlaõiguslikud lepingud on tööandjale soodsamad

Võlaõiguslikud lepingud peavad olema täpsemad ja pikemad ning kõik soovitud tingimused tuleb lepingusse sisse kirjutada, sest töölepinguseaduses sätestatud soodustused ja garantiid töövõtjale või käsundisaajale ei kohaldu. Kuigi töövõtu- ja käsundusleping on tööandja jaoks soodsam variant, siis nende puhul puudub tööandjal kontroll, kuidas töö tehakse. See on kokkulepe töö tegemiseks, kuid vahendid ja meetodi valib töövõtja või käsundisaaja ise. Neid lepinguid sõlmitakse sagedamini ka füüsilise isiku asemel ettevõttega. Seaduse järgi võib töövõtu- ja käsundusleping olla ka suuline, aga kõikide poolte õiguste kaitseks tuleks eelistada siiski nende lepingute sõlmimist kirjalikult.

Töövõtulepingu
eesmärk on saavutada kokkulepitud tulemus. Tööandja ei saa aga eeldada, et töövõtja selle kokkulepitud tulemuse saavutamiseks isiklikult tööd teeks. Töövõtjal võib näiteks olla veel alltöövõtjaid, kellelt ta töö tegemist sisse ostab, kuid lõpptulemuse eest vastutab ikkagi töövõtja.

Käsunduslepingute
puhul sõlmitakse kokkulepe mõne teenuse osutamiseks või protsessi läbiviimiseks. Töötulemuse garanteerimist ei saa sellisel juhul käsundisaajalt nõuda. Enamasti eeldab aga käsundusleping, et käsundisaaja täidab lepingut isikuliselt.


Kiirem lepingute sõlmimine lepinguhalduse platvormil

Kui oled sõlmimiseks välja valinud sobiva lepingutüübi ning olemas on ka vastav põhi, siis on oluline, et järgnev lepingu sõlmimise protsess oleks kiire ja lihtne. Microsoft Word on endiselt kõige enim kasutust leidev tööriist. Agrello pakub võimalust muuta Wordis ette valmistatud lepingupõhi korduvkasutatavaks ja täidetavaks lepingupõhjaks. Laadides oma lepingupõhja üles Agrello platvormile, saad vajaduse ilmnemisel koheselt ilma igasuguse vaevata alustada tööd lepingu ettevalmistamiseks, olles kindel, et kasutad korrektset lepingupõhja. Kogu lepingu ettevalmistamise protsess toimub ühes keskkonnas, ka lepingu tarbeks vajaliku info (nt isikuandmed jms) saad koguda platvormilt lahkumata, suunates täidetavad väljad vastaspoolele täitmiseks. See kiirendab ja lihtsustab oluliselt lepingu ettevalmistamisele kuluvat aega, kuna jääb ära tihti ajakulukaks osutuv kirjavahetus.

Kui tööandja poolt on leping ettevalmistatud, siis saab selle mugavalt allkirjastamisele saata samuti veebibrauserist lahkumata. Agrellos saab kvalifitseeritud digiallkirju anda nii Smart-ID, Mobiil-ID kui ka ID-kaardiga.

Selleks, et uue töösuhte alustamisega seonduv (nt lepingu ettevalmistamine või edasiste ettevalmistuste tegemine) kulgeks sujuvalt ka ettevõttesiseselt, saad anda ka teistele asjassepuutuvatele meeskonnaliikmetele dokumendile ligipääsu. See tähendab, et sul ei ole vaja lepingut arvutisse salvestada ja seda teistega e-kirja teel jagada. Kõik lepinguga seotud toimingud saab teha turvaliselt sealsamas keskkonnas.

Kasutades Agrello platvormi on kõik sinu ettevõtte lepingud turvaliselt hoiustatud ning alati kergesti leitavad ja kättesaadavad.

Agrello kasutamise plussid:  

  • lepingute ettevalmistamisele kulub kordades vähem aega;
  • vähem ruumi inimlikele eksimustele;
  • kõik toimub ühes keskkonnas;
  • jääb ära tüütu kirjavahetus;
  • lepingud on turvaliselt hoiustatud ja kergesti leitavad.


Kui ka sinu ettevõte on huvitatud efektiivsemast lepingute haldamisest, siis võta ühendust harry@agrello.org või vaata Agrello.ee

Allkirjastamine
Elektrooniline allkiri
Lepinguhaldus

Want to know more before starting?

You can discover Agrello for yourself by creating a trial account. To make sure you don't miss anything, get in touch with us and we'll show you how our contract management platform saves you time, money and administrative efforts. This way you can focus on what you do best.
Get in touch

Agrellol on üle maailma 90 000+ kasutajat

Agrello eesmärgiks on pakkuda lahendust dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks, mis oleks hõlpsasti kasutatav igaühele. Meie platvormi abil muutub sinu dokumendihaldus selgeks ja lihtsaks. Just lihtsus, kasutajamugavus ja kiirus on need peamised omadused, mis on tänaseks võitnud tuhandete inimeste südamed erinevates riikides üle maailma.
Võta meiega ühendust