Alusta töösuhet õige lepinguga

Agrello abil saad kerge vaevaga lepinguid luua ja sõlmida, nendega seotud töövooge automatiseerida ning seeläbi kogu protsessilt hulgaliselt aega kokku hoida.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Enne töösuhte alustamist on vastava lepingu sõlmimine möödapääsmatu. Lepingute ettevalmistamine on personaliosakonna igapäevane ülesanne ja tihti ka peavalu, mis nõuab hoolikat keskendumist ning võtab päris palju aega. Selleks, et lepingut sõlmida, on esmalt vaja ajakohastatud lepingupõhja. Enamasti on need ettevõttes standardsed, kuid vahel võib lepingu koostamisel minna vaja ka juristide abi. Kiire lahendusena võib kasutada aga Äripäeva teabevara ning sealt valida endale kasutamiseks sobiliku lepingupõhja. Kui põhi on olemas, siis tervikliku lepingute sõlmimise ja hoiustamise lahenduse tagab Agrello lepinguhalduse platvorm. Agrello abil saad kerge vaevaga lepinguid luua ja sõlmida, nendega seotud töövooge automatiseerida ning seeläbi kogu protsessilt hulgaliselt aega kokku hoida.

Eestis on töötamine võimalik kolme lepingutüübi alusel: tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping ning tihti on need ettevõttes peamisteks sõlmitavateks lepinguliikideks. Milline neist täpselt valituks osutub, sõltub töö iseloomust, ettevõtte tegelikust vajadusest ja konkreetsest olukorrast.


Tööleping tagab tööandjale kontrolli

Tööleping on kõige levinum töö tegemiseks sõlmitav lepinguliik, mida saab sõlmida ainult füüsilise isikuga ning selle lepingu poolteks on tööandja ja töötaja. Töölepinguline töösuhe on rangelt reguleeritud töölepingu seadusega ning on eraisiku jaoks kõige kasulikum ja levinum lepinguliik, tagades töötajale elementaarsed õigused.

Tegemist on alluvussuhtega, mis tähendab, et tööandjal on kontroll protsessi üle, kuidas ja kus töötaja oma tööd tegema peab. Samuti on tööandja kohustus tagada kõik töö tegemiseks vajalikud vahendid ning töökeskkonna ohutus. Töötajale on tagatud seadusest tulenevad õigused ja sotsiaalsed garantiid nagu regulaarne töötasu vähemalt miinimummääras, tasustatud ja kohustuslik puhkus, vajadusel õppepuhkus või lapsepuhkus, haigushüvitised ja muu. Lepingu sisule on samuti töölepinguseaduses sätestatud erinevad nõuded ning see peab olema kirjalik. Ettevõtte jaoks kaasneb töölepingu sõlmimisega aga suurem maksukoormus, seega mõnel juhul võib olla optimaalsem sõlmida võlaõiguslik töövõtu- või käsundusleping.


Võlaõiguslikud lepingud on tööandjale soodsamad

Võlaõiguslikud lepingud peavad olema täpsemad ja pikemad ning kõik soovitud tingimused tuleb lepingusse sisse kirjutada, sest töölepinguseaduses sätestatud soodustused ja garantiid töövõtjale või käsundisaajale ei kohaldu. Kuigi töövõtu- ja käsundusleping on tööandja jaoks soodsam variant, siis nende puhul puudub tööandjal kontroll, kuidas töö tehakse. See on kokkulepe töö tegemiseks, kuid vahendid ja meetodi valib töövõtja või käsundisaaja ise. Neid lepinguid sõlmitakse sagedamini ka füüsilise isiku asemel ettevõttega. Seaduse järgi võib töövõtu- ja käsundusleping olla ka suuline, aga kõikide poolte õiguste kaitseks tuleks eelistada siiski nende lepingute sõlmimist kirjalikult.

Töövõtulepingu
eesmärk on saavutada kokkulepitud tulemus. Tööandja ei saa aga eeldada, et töövõtja selle kokkulepitud tulemuse saavutamiseks isiklikult tööd teeks. Töövõtjal võib näiteks olla veel alltöövõtjaid, kellelt ta töö tegemist sisse ostab, kuid lõpptulemuse eest vastutab ikkagi töövõtja.

Käsunduslepingute
puhul sõlmitakse kokkulepe mõne teenuse osutamiseks või protsessi läbiviimiseks. Töötulemuse garanteerimist ei saa sellisel juhul käsundisaajalt nõuda. Enamasti eeldab aga käsundusleping, et käsundisaaja täidab lepingut isikuliselt.


Kiirem lepingute sõlmimine lepinguhalduse platvormil

Kui oled sõlmimiseks välja valinud sobiva lepingutüübi ning olemas on ka vastav põhi, siis on oluline, et järgnev lepingu sõlmimise protsess oleks kiire ja lihtne. Microsoft Word on endiselt kõige enim kasutust leidev tööriist. Agrello pakub võimalust muuta Wordis ette valmistatud lepingupõhi korduvkasutatavaks ja täidetavaks lepingupõhjaks. Laadides oma lepingupõhja üles Agrello platvormile, saad vajaduse ilmnemisel koheselt ilma igasuguse vaevata alustada tööd lepingu ettevalmistamiseks, olles kindel, et kasutad korrektset lepingupõhja. Kogu lepingu ettevalmistamise protsess toimub ühes keskkonnas, ka lepingu tarbeks vajaliku info (nt isikuandmed jms) saad koguda platvormilt lahkumata, suunates täidetavad väljad vastaspoolele täitmiseks. See kiirendab ja lihtsustab oluliselt lepingu ettevalmistamisele kuluvat aega, kuna jääb ära tihti ajakulukaks osutuv kirjavahetus.

Kui tööandja poolt on leping ettevalmistatud, siis saab selle mugavalt allkirjastamisele saata samuti veebibrauserist lahkumata. Agrellos saab kvalifitseeritud digiallkirju anda nii Smart-ID, Mobiil-ID kui ka ID-kaardiga.

Selleks, et uue töösuhte alustamisega seonduv (nt lepingu ettevalmistamine või edasiste ettevalmistuste tegemine) kulgeks sujuvalt ka ettevõttesiseselt, saad anda ka teistele asjassepuutuvatele meeskonnaliikmetele dokumendile ligipääsu. See tähendab, et sul ei ole vaja lepingut arvutisse salvestada ja seda teistega e-kirja teel jagada. Kõik lepinguga seotud toimingud saab teha turvaliselt sealsamas keskkonnas.

Kasutades Agrello platvormi on kõik sinu ettevõtte lepingud turvaliselt hoiustatud ning alati kergesti leitavad ja kättesaadavad.

Agrello kasutamise plussid:  

  • lepingute ettevalmistamisele kulub kordades vähem aega;
  • vähem ruumi inimlikele eksimustele;
  • kõik toimub ühes keskkonnas;
  • jääb ära tüütu kirjavahetus;
  • lepingud on turvaliselt hoiustatud ja kergesti leitavad.


Kui ka sinu ettevõte on huvitatud efektiivsemast lepingute haldamisest, siis võta ühendust harry@agrello.org või vaata Agrello.ee

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!
April 18, 2024
Miks koolid valivad e-allkirjastamise ja lepingu halduse tarkvaraks Agrello?
Clock icon
Reading time about
3
min
Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.Selles postituses vaatame lähemalt, kuidas allkirjastamine on ajas edasi arenenud.
September 19, 2023
Evolutsioon allkirjastamises - paberilt digitaalsele
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe, kuidas Agrello platvormil mugavalt ASiC konteineri sisuga tutvuda ning seeläbi allkirjastamise protsessi efektiivsemaks muuta. Loe, kuidas Agrello platvormil mugavalt ASiC konteineri sisuga tutvuda ning seeläbi allkirjastamise protsessi efektiivsemaks muuta.
June 21, 2023
ASiC'u ja Agrello topeltjõud: kuidas panna inimesed päriselt dokumente läbi lugema?
Clock icon
Reading time about
5
min
Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.
June 14, 2023
Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima
Clock icon
Reading time about
5
min
Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida. Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida.
June 8, 2023
Sissetulevate lepingute efektiivne organiseerimine
Clock icon
Reading time about
7
min
Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?
May 31, 2023
Muudetavad lepingupõhjad Agrello platvormil
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.
May 25, 2023
Kuidas vältida lepinguhaldusega seotud riske?
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?
May 16, 2023
Jumalaga juristid! Kas nüüd hakkame lepinguid looma tehisintellekti abil?
Clock icon
Reading time about
7
min
Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.
May 5, 2023
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe lähemalt, kuidas kiirelt ja turvaliselt allkirjastada kõik oma PDF-dokumendid, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud PAdES digitaalset allkirja. Loe lähemalt, kuidas kiirelt ja turvaliselt allkirjastada kõik oma PDF-dokumendid, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud PAdES digitaalset allkirja.
April 17, 2023
Allkirjasta oma dokumendid turvaliselt PAdES allkirjaga
Clock icon
Reading time about
5
min
Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.
March 1, 2023
Lepingu elutsükli alguspunkt: Lepingu loomine
Clock icon
Reading time about
10
min
CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida. CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida.
February 2, 2023
Millistest sammudest koosneb lepingu elutsükkel ning kuidas seda paremini hallata?
Clock icon
Reading time about
3
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata. Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata.
December 20, 2022
Kiirem lepingute loomine hulgitoimingute abil
Clock icon
Reading time about
2
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada. Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada.
November 18, 2022
5 nõuannet Agrello kasutamiseks kaugtööd tegevatele meeskondadele
Clock icon
Reading time about
5
min
Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise. Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise.
November 11, 2022
Kasuta oma töötajate aega efektiivsemalt
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi. Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi.
October 21, 2022
Muudame allkirjastamise veel kiiremaks
Clock icon
Reading time about
4
min
Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.
September 30, 2022
Müügilepingute automatiseerimise viisid
Clock icon
Reading time about
10
min
Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid. Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid.
September 16, 2022
Milleks sõlmida müügilepinguid?
Clock icon
Reading time about
8
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min
Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente. Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente.
September 5, 2022
Loo lepingupõhja kasutades hulgaliselt dokumente
Clock icon
Reading time about
12
min
Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist. Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist.
September 2, 2022
5 head nippi, kuidas lepinguid nutikamalt allkirjastada
Clock icon
Reading time about
7
min
Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?
August 10, 2022
Milleks on vaja lepingute allkirjastamiseks eraldi platvormi?
Clock icon
Reading time about
6
min
Lepingute digitaalsel haldamisel on mitmeid boonuseid, siin on 10 põhjust miks just Agrello on sinu ettevõttele parim partner. Lepingute digitaalsel haldamisel on mitmeid boonuseid, siin on 10 põhjust miks just Agrello on sinu ettevõttele parim partner.
August 5, 2022
10 põhjust, miks valida Agrello oma lepingute digitaalseks haldamiseks
Clock icon
Reading time about
10
min
Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.
March 18, 2022
Automatiseeri lepingute loomise protsess läbi Agrello ja Pipedrive’i integratsiooni
Clock icon
Reading time about
5
min
Läbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikigaLäbi Exceli ja Agrello ühenduse saab korraga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente vaid mõne klikiga
July 29, 2022
Kuidas Agrello ja Exceliga luua sadu allkirjastamisele minevaid dokumente?
Clock icon
Reading time about
18
min
Kuidas oma wordis ette valmistatud lepingupõhjad efektiivsemalt tööle panna läbi Agrello platvormi.Kuidas oma wordis ette valmistatud lepingupõhjad efektiivsemalt tööle panna läbi Agrello platvormi.
July 8, 2022
Kuidas Microsoft Wordis lepingud allkirjastamiseks ette valmistada?
Clock icon
Reading time about
12
min
Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?
July 18, 2022
Lihtne ja kiire viis piiriüleste lepingute allkirjastamiseks
Clock icon
Reading time about
12
min
Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega. Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega.
January 7, 2022
Milleks oleks vaja lepingute halduseks omaette platvormi
Clock icon
Reading time about
8
min
Loe lähemalt e-allkirjade erinevate formaatide kohta vastavalt eIDAS määrusele ning võimalustele, mida Agrello platvorm pakub. Loe lähemalt e-allkirjade erinevate formaatide kohta vastavalt eIDAS määrusele ning võimalustele, mida Agrello platvorm pakub.
January 25, 2022
E-allkirjade erinevad formaadid ja võimalused
Clock icon
Reading time about
10
min
Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.
April 19, 2022
Automatiseeri lepingute allkirjastamine Google Drive’i ja Zapieri ühendusega
Clock icon
Reading time about
15
min
December 13, 2021
5 põhjust miks valida Agrello
Clock icon
Reading time about
15
min
Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi. Agrello platvormil saab anda kvalifitseertud digiallkirja kasutades Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi lahendusi.
March 4, 2022
Allkirjasta Agrello platvormil kasutades Smart-ID või Mobiil-ID lahendusi
Clock icon
Reading time about
10
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk